Průměrný věk osob, které investují do koupě nových nemovitostí v Praze, se dle průzkumu společnosti CENTRAL GROUP a.s. pohybuje okolo 39 let. Výsledek této studie asi pro odborníky nebude překvapením. Sociologové právě do této životní etapy kladou vrchol duševních sil a profesního života člověka. S tím souvisí přirozený nástup celé řady nových životních i ekonomických stimulů - zvyšující se nároky rodiny, větší stabilita vlastního ekonomického zázemí a tedy zlepšující se životní úroveň, tendence ke kumulaci osobního vlastnictví a v neposlední řadě také snaha o kvalitní zhodnocení prostředků. Koupě bytu totiž i nadále představuje jednu z poměrně bezpečných možností, jak zhodnotit své peníze. Podíl klientů, kteří pořízení bytu či domu pojímají především jako finanční investici, zatím spíše mírně roste. Je samozřejmostí, že naprostá většina takových klientů zároveň na pořízení bytu čerpá úvěr a ten poté splácí z nájemného, které za pronájem bytu inkasuje. Vzhledem k tomu, že tržní nájemné obvykle splátku hypotéky pokrývá, jedná se o velice racionální způsob zhodnocení majetku. Výhodnost investice pak záleží zejména na tom, jak rychle cena bytu poroste. V uplynulých letech byl nárůst mimořádně rychlý, takže se v budoucnu zřejmě o něco zpomalí. Dá se očekávat, že ceny budou stoupat především u zděných novostaveb, a to především v kvalitních rezidenčních lokalitách. Střednědobá investice do bytu přináší i jisté daňové výhody. Pokud nabyvatel nemovitost prodá v době delší než dva roky (má-li v ní zároveň po celou dobu trvalé bydliště), je výtěžek prodeje osvobozen od daně z příjmů fyzických osob. Silným akcelerátorem poptávky je také očekávání vyvolaného růstu cen novostaveb, tedy nárůst vstupní investice. Byť by se podle dosavadní vládní koncepce převážné části bytové výstavby měla i po 1.1.2008 týkat snížené sazby DPH, nárůst cen to pochopitelně nezastaví. Pomineme-li plánované zvýšení snížené sazby DPH z 5 % na 9 %, zcela jistě bude ceny tlačit vzhůru růst cen stavebních prací, zvyšující se ceny pozemků atd.

-Central Group-