Výběr komínu záleží v prvotní fázi na architektovi, investorovi či projektantovi. Bude komín vnitřní, nebo vnější, bude z cihel, betonu, nebo se zavěsí komín na fasádu? Kolik do něj bude připojeno spotřebičů, s jakým médiem bude pracovat? To jsou otázky, které je třeba při výběru znát. Komín jako funkční systém by pak měl spočítat odborník. Ten řekne, jak vysoký by měl být, s jakým průměrem a jakou skladbu vrstev je zapotřebí dodržet.

Nesmí hořet

Komínové systémy jsou dnes konstruovány jako staticky určité, takže stačí dodržet několik základních pravidel, vytvořit správné základy a o pevnost a stabilitu komínu se není třeba obávat. To vnitřek komínu je výrazně sofistikovanější součást, které je třeba věnovat odbornou pozornost.

Detail provedení prostupu komínu skrz hořlavou konstrukci pomocí parotěsného prostupu Stoper. Autor: Ciko Detail provedení prostupu komínu skrz hořlavou konstrukci pomocí parotěsného prostupu Stoper.Autor: Ciko

Komín totiž musí odolávat plamenu a přenášet jen minimum tepla zevnitř ven. Vždyť požárně bezpečnostní pravidla říkají, že na komínu u hořlavé konstrukce může být teplota maximálně 85 °C. Ovšem teplota spalin může být někdy i 600 °C, takže je jasné, že kvalitní komíndostatečnou izolaci a u některých provedení i vhodně provedené zadní odvětrání.

S tím souvisí i prostupy střechou a konstrukcemi domu, které dnes musí splňovat velmi protichůdné požadavky. Parotěsnost obálky moderních domů s téměř nulovou spotřebou energií nebo dokonce v pasivním standardu se jen těžko potýká s požadavky na prostup komína. Styk komína s konstrukcemi je tak třeba řešit vysoce odborně a jen kvalitní firmy dokážou nabídnout funkční komínové systémy, například z pěnového skla, což je nehořlavý a parotěsný materiál, který zabezpečí vysoké požadavky na tepelný útlum, parotěsnost a požární bezpečnost.

Nesmí kondenzovat

Systémový komín CIKO TEC s přívodem vzduchu pod podlahou a nasáváním z komínového tělesa. 
Autor: Ciko Systémový komín CIKO TEC s přívodem vzduchu pod podlahou a nasáváním z komínového tělesa. Autor: Ciko

Kondenzace spalin v komínové cestě může znamenat problém. U kondenzačních plynových kotlů vychází už z přístroje natolik chladné spaliny, že v komínu kondenzují, musí proto být na to spalinová cesta připravena, stejně jako konstrukce pro odvod kondenzátu. Ovšem v jakémkoli jiném případě jsou chladné emise špatným znamením. Nejenže snižují tah komína, ale hlavně přesunují kondenzační bod dovnitř spalinové cesty, kde způsobují usazování spalin, narušují vnitřní stranu komínu apod. Proto se vybírá vhodný typ komínu, jeho vložka či izolace spalinových cest. A to platí jak pro stavěné komíny z cihel či betonu, tak i nerezové komíny.

Certifikát a kontrola

Všechny vlastnosti komínu musí být schopen výrobce a dodavatel doložit potřebnými dokumenty, které dokládají jak technickou způsobilost dle platných norem, tak i certifikáty daného výrobku. Všechny dokumenty jsou nutné pro vydání zprávy o revizi spalinové cesty, tedy pro vydání osvědčení, které je součástí kolaudačního řízení celého domu.