ále otevřelo 23,4 km dlouhý úsek dálnice D8 z Ústí nad Labem na německou hranici u Petrovic, kde se napojí na saskou dálnici A17.Dálničního spojení s hlavním městem se tak dočkaly Královéhradecký a Pardubický kraj. Výstavba tohoto úseku se rozebíhala od jara 2004 a náklady dosáhly 15 miliard korun. "Velká část této stavby byla postavena v rekordních časech," komentuje úspěch silniční infrastruktury generální ředitel ŘSD ČR Petr Laušman. Jeho slova dokazují jasné údaje. Jeden pás dálnice D11 v úseku od km 50 do km 68 byl vybudován během 14 měsíců a zprovozněn v prosinci 2005. Závěrečný úsek od km 79 se stavěl necelé dva roky od ledna 2005. A konečně provizorní sjezd u obce Libišany v délce 721 m, díky kterému se vůbec Královéhradecký kraj na dálnici připojí byl postaven za šest týdnů.Dálnice D11 v délce 84 kilometrů bude nyní dočasně končit napojením na poloviční profil budoucí rychlostní silnice R35 na Olomouc. Chybějících 6 km dálnice D11 do Hradce Králové nemohlo být vybudováno, protože dosud nejsou vypořádány majetkoprávní vztahy. ŘSD musí postupovat dle zákona a jelikož česká legislativa rozhodně nepodporuje výstavbu liniových staveb ve veřejně prospěšném zájmu jak je tomu v řadě států, nedokáže ŘSD uplatnit jiné řešení než provizorní sjezd před místem svárů. Provizorní sjezd je napojený na objízdnou trasu po silnici II/333 přes obce Libišany a Plačice do krajského města Hradec Králové.V roce 2006 byly zprovozněny nové úseky dálnic D5, D8 a D11 v celkové délce 69 km. Za jeden rok se tak jedná o číslo, které je rekordní v historii Česka i Československa. Česká dálniční síť tak měří 627 km.

Výstavba nového úseku D8 se plně rozeběhla v roce 2004 a celkové náklady na její uvedení do provozu dosáhly 19 miliard korun. Řidiči jedoucí po D8 zde budou překonávat převýšení 482 metrů. "Součástí tahu budou dva tunely, Libouchec a Panenská, přičemž druhý z nich se se svými více než dvěma kilometry stane nejdelším tunelem v Česku," říká generální ředitel ŘSD ČR Petr Laušman. Nový úsek dálnice v Krušných Horách bude na české poměry skutečně výjimečný.K dokončení celé D8 již bude scházet pouze pasáž Lovosice - Řehlovice v délce 16,5 km přes České středohoří. Dokončení dálnice D8 přes České Středohoří lze očekávat v roce 2009 či 2010. Dálnice D8 po úplném dokončení spojí v délce 92 km Prahu, Ústí nad Labem a Německo, kde se na hranicích plynule napojí na novou německou dálnici A17, která končí na křižovatce s dálnicí A4 u Drážďan.Po úplném dokončení dálnice dojde k odklonu kamionové dopravy z obcí a měst v okolí stávající silnice I/8 a eliminuje se nebezpečí vážných dopravních nehod. Pro sužovanou oblast je včasné dokončování jednotlivých úseků dálnice jednoznačně pozitivní zprávou.Výstavba vybraných částí tohot úseku dálnice D8 byla spolufinancována Evropskou unií v rámci předvstupního nástroje ISPA. Po vstupu Česka do EU pokračovalo financování v rámci Fondu soudržnosti určeného pro členské státy EU, který přispívá k rozvoji infrastruktury v oblasti dopravy a životního prostředí. Příspěvek v podobě nenávratné pomoci umožňuje spolufinancování až 50 % způsobilých nákladů projektu a dosahuje částky 52 mil. EUR (cca 1,5 miliardy korun).V roce 2006 byly zprovozněny nové úseky dálnic D5, D8 a D11 v celkové délce 69 km. Za jeden rok se tak jedná o číslo, které je rekordní v historii Česka i Československa. Česká dálniční síť tak měří 627 km.

Zdroj: ŘSD, ČTK