Dolerit, jinak též diabas, je stavební kámen, jde o magmatickou horninu zrnité struktury a tmavé barvy. Používá se jako kvalitní kamenivo.