Největší devízou takového prostoru pak je možnost i dlouhodobější práce na drobných projektech ve volných chvílích, aniž bychom narušovali provoz domácnosti.

Rozmístění a uspořádání vybavovacích předmětů

Nejdůležitějším vybavením bývá psací/pracovní stůl. Vedle velikosti je důležité i umístění. Pro zaručení klidné a nerušené práce je důležité stůl umístit tak, abychom měli dokonalý přehled o prostoru a periferně vnímali případný pohyb dveří. Není tedy dobré umisťovat sezení zády ke dveřím.

Skicář - pracovna Autor: Jaroslav Vávra Autor: Jaroslav Vávra

Pracovna ale nemusí být jen vybavena jako domácí kancelář, často zde bývá místo na drobné domácí práce a opravy, šicí stroj, žehlicí prkno… Hluboké skříně mohou sloužit pro uskladnění sezonního oblečení (tím dotovat, nebo částečně nahradit, šatnu…) apod.

Jelikož se jedná o místnost s různorodým vybavením, je důležitý koncept a sladění jednotlivých prvků a vybavovacích předmětů.

Velikost pracovního stolu

Velikost stolu je samozřejmě poplatná potřebám uživatelů. Jinou velikost bude volit projektant, jinou občasný uživatel počítače. Ale běžné rozměry psacích/pracovních stolů jsou: hloubka 60 až 80 cm, délka 120 až 200 cm, kdy samozřejmě záleží i na velikosti místnosti. Až 80centimetrovou hloubku volíme u stolu stojícího v prostoru, dá se pak používat z obou stran, kdy může vzniknout tzv. přísedové místo. U stolu přisazeného ke zdi je vhodnější hloubka kolem 60 centimetrů.

Skicář - pracovna Autor: Jaroslav Vávra Autor: Jaroslav Vávra

Osvětlení

Vzhledem k účelu je nutné optimální nasvícení, nejlépe výkonným centrálním stropním tělesem (při výběru samozřejmě záleží na dalších parametrech: velikost místnosti, umístění stolu, výška stropů…). Dále je pak vhodné doplnění lokálním nasvícením pracovního místa, resp. plochy stolu, a to podle účelu („přisvícení“ při práci na počítači, správné nasvícení pro domácí práce apod.).

Skicář - pracovna Autor: Jaroslav Vávra Autor: Jaroslav Vávra

Pracovní místo

Pokud se pracovna do našeho domu nevejde, není třeba zoufat, pracovní kout například v obývacím pokoji postačí. Je ale vždy vhodné ho částečně oddělit - alespoň trochu zlepšíme akustiku, ale hlavně nebude na "pracovní nepořádek" vidět.

Skicář - pracovna Autor: Jaroslav Vávra Autor: Jaroslav Vávra


DesignŠkola radí

Barbara Venter Autor: Oficiální zdroj Autor: Oficiální zdroj

BARBARA VENTER V roce 2006 spolu se sestrou založila DesignŠkolu – místo pro skutečně profesionální průpravu interiérových designérů, za 8 let existence má její škola 400 absolventů, z nichž přibližně 50 již vede úspěšnou praxi. Ve své práci propaguje variantnost řešení a úzkou spolupráci s klienty. Při navrhování interiéru je pro ni nesmírně důležité vytvořit „příjemné místo pro život“. (barbara@designskola.cz)

Jaroslav Vávra Autor: Oficiální zdroj Autor: Oficiální zdroj

JAROSLAV VÁVRA Více než 20 let se věnuje řešení interiérů na míru a vede úspěšnou praxi interiérového designéra, klade důraz na vztah s klientem a kvalitu provedení realizace. Od roku 2011 je kmenovým lektorem DesignŠkoly. (vavra.interiery@email.cz)


CELÝ ČLÁNEK NAJDETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 4/16. Objednat lze samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: predplatne@astrosat.cz, online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 840 336 459. Volání na bílou předplatitelskou linku je zpoplatněno zvýhodněnou sazbou 1,60 Kč včetně DPH za započatou minutu volání z pevné linky. Volání z mobilního telefonu dle tarifu mobilního operátora.