Účtujeme oficiálním průměrem spotřeby

Můžete vyúčtovat spotřebu odhadem – podle daného průměru spotřeby na ten který rok. Letos například činí 35 m³. Násobíme počtem osob v pronajímaném bytě a cenou vody.

Pořídíme si domácí vodoměr

Samostatný vodoměr pro pronajímaný byt se instaluje v domě na vodovodní trubku vedoucí do pronajímaného bytu. Není to velká investice – dáme za něj asi 500 korun plus cenu instalace. Jeho životnost je 6 let, je ocejchován, čímž je garantováno přesné měření. Odchylka měření spotřeby je minimální a daná zákonem: +-5 % při minimálním toku vody, +-2 % od středního po maximální tok. Vodoměr nemusíme shánět, stačí si jej u instalatérské firmy objednat s instalací. Přesnějšího měření se dosáhne, pokud je vodoměr připevněný na vodorovnou, nikoliv na svislou trubku.

Domácí vodoměr nemá co do činění s dodavatelem vody. Příslušná vodovodní společnost naše interní odečítání na jednom odběrním místě nezajímá.

Domácí vodoměr s otazníkem

Někdy vodoměr měří „podezřele“. Může se občas stát, že jej zanese nějaká miniaturní nečistota. Takže po půl roce nebo po roce (když nám dojde faktura za vodu a chystáme se ji přeúčtovat nájemníkům) zjistíme, že měří třeba málo. Pokud se počítá na osobu průměrně 35 m³ vody a máme na celý dům (dva byty po dvou obyvatelích) celkově 170 m³, pak jeden byt o dvou obyvatelích s domácím vodoměrem spotřeboval dle vodoměru jenom 50 m³. Na druhý byt tak zbývá celých 120 m³. Pokud víme, že spotřeba je srovnatelná, je to podezřelý rozdíl.

ČTĚTE TAKÉ:

Jak správně opravit domácí vodoměr

Vyúčtování vody Autor: www.thinkstock.cz Autor: www.thinkstock.cz

Pokud máme podezření, že vodoměr měří nepřesně, obrátíme se na opravnu vodoměrů. Zažádáme o úřední přezkoušení a případnou opravu. Vodoměr pošleme poštou a dostaneme jej zpět ocejchovaný na dalších 6 let. Dělají to tak bytová družstva. Přezkoušení bude stát asi 250 Kč, oprava asi 180 Kč. Plus někdo (instalatér registrovaný u Českého metrologického institutu) musí vodoměr sejmout a následně opět instalovat. Plus poštovné – to jsou celkové náklady. Čili přibližně stejně nebo o něco více ve srovnání s novým vodoměrem s instalací. Záleží tedy na nás, zda dáme přednost úřednímu přezkoušení, nebo ne.