Ten, kdo stojí před rozhodnutím o rekonstrukci svého bytu, jistě zná obavy z množství rozličných kroků, které sebou rekonstrukce přináší. Chceme-li byt podrobit rekonstrukci, čeká nás totiž rozhodnutí o koncepci – co vlastně od rekonstrukce očekáváme, co chceme v bytě zlepšit, vypracování prováděcí dokumentace pro ohlášení úprav nebo jako podkladů pro žádost o stavební povolení, výběr spolehlivého dodavatele, vypracování konečných cenových nabídek pro jednotlivé opravy a v neposlední řadě zorganizování a provedení realizace včetně autorského dozoru. Jak tedy rekonstrukci zvládnout a nenadělat spoustu nenapravitelných chyb? Tak to jsou přesně obavy, které vedly společnost Megaron, zabývající se kompletní realizací interiérů, k vytvoření projektu „Domov Nově“. Projekt, který není jen jednorázovou akcí, ale uceleným programem, společnost představila ke konci listopadu loňského roku. Cílem projektu je poskytovat potencionálním klientům potřebné informace k usnadnění rozhodování a řešení změn jejich domovů a ukázat jim, jak je možné zvládnout rekonstrukci bytu bez větších starostí a jen s jedním partnerem. Projekt má rovněž seznámit širokou veřejnost nejen s možnostmi, které interiérový architekt nabízí, ale i s tím, co je možné od architekta očekávat a co požadovat. Snaží se ukázat, že architekt projektuje s ohledem na osobnost a životní styl klienta, respektuje jeho individualitu a pomáhá mu při výběru nejvhodnějšího řešení. Snaží se také ukázat, že není pravidlem „co je drahé, je i hezké“ nebo že nejlevnější způsob realizace je svépomocí a metodou „pokus omyl“. První vlna projektu „Domov Nově“, která byla zahájena na přelomu listopadu a prosince, měla za cíl oslovit 30000 domácností ve vybraných pražských obvodech v bytové zástavbě starší deseti let a jejich obyvatelům nabídnout služby spojené s rekonstrukcí, modernizací a popřípadě i vybavením interiérů. Další pražské domácnosti se budou moci s projektem „Domov nově“ již brzy seznámit v druhé vlně. -Připraveno ve spolupráci se společností Megaron- Foto: Iveta Kopicová