Vytvořit si z bytu či rodinného domu útulný, harmonický a účelný domov, kam se bude každý rád vracet není snadný úkol. Ba právě naopak zařizování interiéru někdy bývá opravdu tvrdý oříšek s jehož rozlousknutím nám může pomoci odborník - bytový architekt. Většina lidí si však myslí, že si architekta nemůže dovolit, že je to zbytečný luxus. Jak tomu je a o spoustě dalších věcí, si dnes popovídáme s paní Ing. arch Šárkou Daňkovou, majitelkou společnosti Megaron poskytující ucelený servis v řešení bytových i komerčních prostor. Autor: archiv Kdy je nejlepší požádat bytového architekta o pomoc? A proč? Nikdy není pozdě. Architekt by měl být schopen pomoci klientovi s tvorbou interiérového prostoru v jakékoli fázi. Měl by být schopen pomoci jak ve fázi přípravy projektu budoucího rodinného domu či bytu, tak i v různých etapách realizace, nebo rekonstrukce již interiéru zabydleného. Samozřejmě, že je dobré a velmi praktické, když je spolupráce s bytovým architektem navázána již ve fázi přípravy stavby, koupi nového bytu nebo při úvahách o rekonstrukci, neboť zde může architekt efektivně zasáhnout do dispozičního uspořádání prostoru - ovlivnit instalace, rozvody, tak aby vše bylo pro zařízení interiéru připraveno a nic se nemuselo dodatečně bourat atd. Je však třeba říci, že interiér je živým organizmem, který se neustále vyvíjí a mění – přizpůsobuje potřebám svých majitelů a proto o pomoc odborníka je možné požádat kdykoli, při jakékoli změně. Autor: archiv Co může člověk očekávat od architekta, kterého si najme k zařízení interiéru? V čem svým klientům radíte a pomáháte? Najme-li si někdo bytového architekta, začne jejich spolupráce vzájemnými konzultacemi, kdy architekt naslouchá klientovým potřebám a představám o novém interiéru. Na základě těchto informací vytváří varianty možného řešení prostoru, z kterých si klient vybírá. Postupuje se od prostorového koncepčního řešení celého prostoru až po řešení těch nejjemnějších detailů – od osvětlení, barevného ladění, až po dekoraci. Předkládají se ručně kreslené skici, barevné návrhy, doprovodné vzorky materiálů, aby si klient mohl udělat představu čím budou návrhy zrealizovány a jak bude ve skutečnosti interiér vypadat. Architekt svým klientům pomáhá vyřešit koncepci bydlení – daný prostor tak, aby vyhovoval potřebám všech členů rodiny, byl účelný, plně funkční a krásný. Provádí je nabídkou trhu, informujeme o kvalitě, odolnosti a záručních podmínkách jednotlivých materiálů a jejich ceně. A nakonec zajišťujeme kvalitní realizaci a autorský dozor nad jejím průběhem. Autor: archiv A co potřebuje od klienta znát architekt, aby se mohl pustit do realizace? Architekt se nejprve potřebuje dobře seznámit s prostorem, který má řešit. Jde tedy na místo stavby či bytu se s prostorem seznámit a je-li to možné také jej zaměří. Potřebuje také vidět stavební výkresy prostoru, minimálně půdorys, ještě lépe pak řez prostoru, v měřítku 1:50. Podle toho může prostor zhodnotit a udělat na něj cenovou nabídku, protože ví jaký bude rozsah prací. Také potřebuje dobře poznat klienta – seznámit se s jeho potřebami - skladbou rodiny (nevyjímaje ani zvířecí miláčky), jejich zálibami a vkusem, aby mu prostor mohl přizpůsobit. Většina lidí si myslí, že služby architektů si nemohou dovolit, že jsou příliš drahé. Mohla byste nám říci co je na tom pravdy a alespoň trochu přiblížit jak je jeho pomoc cenově náročná? Cena se odvozuje od dispozice prostoru, nelze tedy mluvit konkrétně. Máme-li přes to mluvit o ceně, pak můžeme uvést, že projekt standardního bytu 3+1 se pohybuje, jen velmi zhruba, v ceně okolo 60.000 Kč. V ceně je obsažen ucelený servis, který zahrnuje i spolupráci s vybranými řemeslníky (zedníky, podlaháři, obkladači, truhláři atd.) a dodavateli. Rovněž zahrnut autorský dozor, který dohlíží, aby byl projekt zrealizován do nejmenšího detailu. Klient si tedy nemusí dělat starosti se sháněním realizační firmy, ani se obávat nekvalitně odvedené práce. Autor: archiv Přeci jen každý člověk má jiný vkus – každému se líbí něco jiného. Nehrozí tedy, že když si necháme architektem zařídit byt či dům, že pak bude postrádat osobitost a bude spíše představou architekta? Záleží na přístupu architekta. Megaron se ke svým klientům však snaží přistupovat individuelně. Snaží se naslouchat, vnímat, co má kdo rád - jaké materiály, povrch, barvy, v čem se cítí dobře a z těchto prvků poskládat interiér každému na míru, ale tak, aby garantoval, že poměry, vazby, nápady budou správné a profesionální. U nás je původcem interiéru především klient, interiér osobitost tedy postrádat nemůže. Práce architekta rozhodně není o tom nutit klientovi svůj názor, byť by to bylo podle nejposlednější módy, ale o tom vytvořit interiér, ve kterém se bude cítit dobře. Jak dlouho zpravidla trvá tvorba návrhu a následná realizace interiéru? Jak dlouho potrvá tvorba návrhu a následná realizace, více méně záleží na samotném klientovi a jeho ochotě spolupracovat. Pokud bude klient s architektem maximálně spolupracovat a pravidelně docházet jednou týdně na schůzky s ním, pak je možné kompletní návrh vytvořit za dva měsíce a vše zrealizovat za další 2 – 3 měsíce. Autor: archiv Existují nějaké záruky na práci architekta? Má možnost klient reklamace? Reklamacím se předchází důslednou přípravou a maximální prezentací jak kresebnou, tak i pomocí vzorků a pokud si klient přeje, pak i pomocí modelu. V projektu se tedy neobjeví věc, s kterou by klient nebyl ztotožněný a vnitřně s ní nesouzněl a pokud ano, hledá se jiné řešení dokud se nenajde to správné. Mohla byste nám ještě na závěr prozradit Váš sen, který byste si chtěla v této profesi splnit? Přála bych si, aby se služba bytového architekta stala samozřejmostí a běžně využívanou službou pro každého, kdo chce dobře a kvalitně bydlet. Příště si práci bytového architekta přiblížíme ještě o trochu více v ukázkách jednotlivých realizací. Podíváme se na to, jak vzniká nový interiér od prvních nesmělých krůčků až po realizaci posledního detailu a uceleného, plně funkčního a estetického celku. - Ing. arch Šárka Daňková -