O dodavatelích mluví jako o „úžasných lidech“, lidech „podobné krevní skupiny“, kterým by chtěl poděkovat za skvělou práci. „Dlouhý a pečlivý výběr odborné stavební firmy se nám úžasně vyplatil,“ vysvětluje. A dodává: „Většina stavby je stavěna jedním dodavatelem, jen na některé profese jsme si najali místní řemeslníky nebo menší firmy. Se stavební firmou, architekty i projektantem jsme měli velmi dobrou spolupráci. Všichni spolu vzájemně úžasně komunikovali.“

Náš čtenář a jeho žena, dlouholetí předplatitelé, chtěli původně norský dřevěný dům. Při diskusích s architekty ale změnili názor. „O kvádru s rovnou střechou jsme do té doby ani neuvažovali, ale vzhledem ke svažitosti pozemku, okolní zástavbě i prostředí celkově se toto řešení po krátké době doslova nabídlo,“ vysvětluje čtenář. Kvůli svažitému pozemku navíc muselo být celé spodní patro, ve kterém se nacházejí ložnice, zapuštěno pod terén.

Takže bylo postaveno jako zateplený skelet z tvarovek a železobetonu. Horní patro je vyzděno z Porothermu. Celá stavba je pak zateplena 20 cm minerální vaty, na které je nosný rošt pro fasádu z neošetřených modřínových desek. Dům je koncipován jako nízkoenergetický s předpokládanými tepelnými ztrátami cca 4 kW. Topení je řešeno elektrickými přímotopy s digitálně nastavitelnými termostaty pro každou místnost zvlášť. Celá budova je pak větrána rekuperační jednotkou, umístěnou v technické místnosti.

„Stavba trvala rok a měsíc a stavební firmě se podařilo dodržet nejen termín zhotovení, ale ve spolupráci s námi i dalšími profesemi i rozpočet stavby. Bylo to časově náročné,“ potvrzuje čtenář. „Denně jsme byli na stavbě 2-3 hodiny a spolu s dodavateli ji fakticky koordinovali,“ uzavírá.