Porotci se shodli, že se tato soutěž setkala s nebývalým ohlasem. Za všechny porotce dáváme slovo ing. arch. Josefu Smolovi: „Příjemně mě překvapil počet účastníků, 55 to je velmi pěkné číslo. I za porotce bych všem chtěl za jejich úsilí poděkovat, zejména v kategorii běžného domu byl peloton velmi kvalitní a vyrovnaný.“

Každá doba s sebou nese určité prvky i v architektuře. I podle návrhů je zřejmé, že doba podnikatelského baroka byla zapomenuta a nyní se domy odívají do střízlivosti a funkčnosti. Taktéž to ohodnotili i členové poroty. „Současná doba reaguje na životní styl ve všech sférách designu a architektura je toho jasným důkazem. Domy obsahují jen ty nejnutnější prostory pro městský životní styl a vzhled je ovlivněn čistotou, minimalismem a geometričností,“ říká další z porotců ing. arch. Jiří Zítka. Josef Smola pak dodává: „Je pozitivní, že většina soutěžících již velmi dobře zohlednila energetickou úspornost a optimalizaci konceptu, z toho mám osobně radost. Fasády přestaly být samoúčelnou výtvarnou hrou.“

[VŠE O SOUTĚŽI DOMY NA MÍRU SE DOČTETE ZDE](http://WWW.DOMYNAMIRU.EU "Soutěž Domy na míru")

Odbornice na dřevostavby a vedoucí Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského ing. Jitka Beránková, Ph.D., si samozřejmě nemohla nevšimnout zajímavého trendu: „Odvážné a zajímavé byly návrhy „kompletně oděné do dřeva“, mám na mysli ty, včetně dřevěné střechy.“


„Jsem vděčný, že společnost Haas má snahu prosadit mezi typové domky novou kvalitu. Byl bych šťasten, kdybych v českých sídlech potkával vítězné projekty."

Ing. arch. David Vávra ***

ING. PETR ZUK A AKAD. ARCH. DAVID VÁVRA Autor: Ondřej Němec ING. PETR ZUK A AKAD. ARCH. DAVID VÁVRAAutor: Ondřej Němec

Porota se shodla také na tom, že unifikované katalogové domy jsou realitou pouze pro ekonomické bydlení, ale u luxusního bydlení poněkud postrádá smysl. Velmi syrově to popsal ing. arch. David Vávra ve větě: „Když už někdo má nabitou prkenici, měl by si najít čas na diskusi o individuálním jedinečném domě, jaký odpovídá jeho společenskému postavení.“ Jiří Zítka byl návrhy v této kategorii dokonce rozčarován: „Byl jsem překvapen z velkého počtu kvalitních návrhů u kategorie - bydlení pro každého, a nemile překvapen z málo kvalitních návrhů v kategorii - exkluzivní bydlení. V porotě jsme se shodli, že i toto je výsledek soutěže - exkluzivita se nedá vyjádřit typovým či opakovaným projektem.“

Na závěr jsme si dovolili položit velmi zvláštní otázku vzhledem k tomu, komu jsme ji pokládali. Porotců, tedy architektů a stavitelů, kteří už ve svém oboru něco dokázali, jsme se zeptali, jestli by si hypoteticky vybrali z návrhů typových domů a dokázali si představit v něm bydlet. Tady se už názory poroty rozstříkly do proudů, jako bychom mezi ně vhodili kámen. Posuďte sami:

  1. Určitě bych si vybrala. (ing. Jitka Beránková, Ph.D.)
  2. V případě hypotetického výběru si myslím, že ano. (ing. arch. Jiří Zítka)
  3. Určitě bych dal přednost oceněnému vítězi, to byl můj favorit od začátku a na první pohled. (ing. arch. Josef Smola)
  4. Současné typové domy mě příliš nelákají, neboť to, co je většinou k vidění a navíc osazené v město ubíjejícím urbanismu, je příkladem neživoucím. Kdybych utíkal k typovému domku, vybral bych si již baťovsky ozkoušený nebo třeba i dělnické sociální bydlení první republiky, které vytváří harmonické celky. (ing. arch. David Vávra)

Posledně citovaný David Vávra se stal také vůdčí osobností celé poroty. A jako takový samozřejmě musel ve svém nezaměnitelném stylu glosovat svou účast v porotě:

„Jen po letmém zhlédnutí návrhů jsem vytipoval konečného vítěze, a tak se později i stalo. Takže existuje asi nějaká podvědomá architektonická sexualita."