Investor středem pozornosti. V architektonické soutěži DOMY NA MÍRU to platí absolutně…

Časopis DŮM&ZAHRADA, portál Dumazahrada.cz a certifikovaná stavební společnost HAAS FERTIGBAU CHANOVICE organizují tuto architektonickou soutěž ve snaze nabídnout všem zájemcům o výstavbu nových rodinných domů - dřevostaveb co nejkvalitnější řešení jejich nového bydlení.


ZDE NAJDETE KOMPLETNÍ PROTOKOL O PRŮBĚHU SOUTĚŽE ***

Architektonická soutěž je určena všem architektům, projektantům, stavebním inženýrům, absolventům oborových vysokých škol - všem, kteří navrhují kvalitní rodinné domy.

Vše probíhá v souladu se soutěžním řádem ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ, která potvrdila architektonické soutěži DOMY NA MÍRU její regulérnost, a to s č. j. 1600-2012/Ce/TC.

ZDE NAJDETE VŠECHNY PODROBNOSTI O SOUTĚŽI:

Touto architektonickou soutěží chceme naslouchat názorům a ideám architektů a projektantů. Jsme přesvědčeni, že dokáží přetransformovat své vize kvalitního řešení moderního bydlení 21. století do hodnotných architektonických návrhů rodinných domů v této architektonické soutěži. Svým způsobem představuje nastavení architektonické soutěže výzvu všem architektům a projektantům a věříme, že díky ní vzniknou kvalitní a hodnotné návrhy rodinných domů, které vytvoří harmonii mezi požadavky a přáními širokého spektra potenciálních zájemců o bydlení v novém rodinném domě a možnostmi kvalitní české architektury.

Vzhledem k tomu, že různí zájemci o bydlení v novém rodinném domě mají různé představy a také různé priority, které při svém rozhodování zvažují, předcházela této architektonické soutěži veřejná anketa, ze které vyplynula hlavní hodnotící kritéria pro samotnou architektonickou soutěž. Výsledky jsme představili ve zvláštním článku.

V hodnotícím hledáčku soutěže budou tedy zejména tyto parametry - náklady na provoz rodinného domu, jeho vnitřní dispoziční řešení a architektonická koncepce / filozofie / design a v neposlední řadě také jeho celková ekonomická efektivita. Uvedená hodnotící kritéria vycházející z proběhnuvší ankety byla doplněna ještě o jedno další - a to o kritérium univerzálnosti předložených soutěžních návrhů rodinných domů z hlediska možnosti jejich opakovatelného použití a z hlediska možnosti jejich aplikace v různých regionech České republiky na stavebních pozemcích s různými parametry.

Vizí a cílem této architektonické soutěže je nalezení skutečně ideálních rodinných domů odpovídajících současným nárokům na bydlení, splňujících nejpřísnější technické parametry a navržených na vysoké architektonické a estetické úrovni.

Abychom dokázali všechny soutěžní návrhy profesionálně vyhodnotit, přizvali jsme k účasti v soutěžní porotě špičkové odborníky z různých oblastí architektury a stavebnictví.

Velmi se těšíme na Vaši účast v architektonické soutěži DOMY NA MÍRU a na Vaše soutěžní návrhy!

Uzávěrka pro odevzdání soutěžních návrhů je 25.01.2013

Držte nám a účastníkům soutěže palce!

Petr Zavadil, DŮM&ZAHRADA

Ing. Petr Zuk, HAAS FERTIGBAU CHANOVICE