Představa o domcích v zemi je většinou taková, že se jedná o tmavé sklepní kobky, opak je ale pravdou. Nadčasový design, až 80 % úspory za vytápění v zimě, v létě za klimatizaci. Například takové výhody skýtají domy kryté půdou.

Mohlo by se zdát, že tyto netradiční stavby využívají izolační vlastnosti zeminy, ale není tomu tak. Zem je ve skutečnosti velmi špatný izolátor, ale umí velmi dobře kondenzovat teplo. Využívají se tedy tepelně-akumulační vlastnosti zeminy. V kombinaci s kvalitními okny zem navíc dům chrání nejen proti chladu v zimě a horku v létě, ale poslouží i jako ochrana před požárem a vodou. Domy v zemi jsou také výborně zvukově izolovány, takže je v nich ticho. Jejich obyvatelé se v nich pak cítí i bezpečněji před zloději, možnosti vloupání jsou omezené zeminou, která kryje celý dům.

Díky skvělým vlastnostem si domy kryté půdou získávají postupně své příznivce a do budoucna jejich počet jistě poroste. Projekty tohoto bydlení se sem tam objevují.

Nespornou výhodou podzemních domů je také to, že je lze stavět na nejlevnějších pozemcích, jako jsou svahy nebo kopcovité terény, které nejsou vhodné pro klasickou zástavbu a zemědělské využití. Dalším efektem je pak krásný výhled na hory – příkladem může být projekt Krtkové domčeky slovenské firmy Ekoing, která plánuje výstavbu v oblasti Malých Karpat.

Dům, který splyne s přírodou

Projekty jsou zpracovány tak, aby bylo co nejméně zasahováno do reliéfu krajiny, a naopak, aby byly využity materiály, které se nacházejí v bezprostředním okolí stavby, to znamená kámen, dřevo, hlína nebo cement z dané lokality.

Domy kryté zemí jednoznačně dokazují, že bydlení v souladu s přírodou je nejen možné, ale také vysoce efektivní, komfortní a velmi pěkné na pohled.

Martin Pribila, Foto: Ekoing, s. r. o.