Přední dodavatel dřevěných montovaných a srubových domů, společnost ELK a.s., vychází vstříc svým zákazníkům, kteří rok co rok pociťují zvyšování cen energií. Od roku 2008 obsahují všechny domy v její nabídce další „energetickou hradbu“ proti únikům tepla. Součástí všech montovaných a srubových domů v katalogu společnosti ELK a.s. jsou, počínaje letošním rokem, vylepšené tepelně izolační vlastnosti. Ceny energií totiž stoupají rok co rok závratným tempem a zákazníci začínají preferovat stavby, které se s únikem tepla dokáží vyrovnat. "Zatímco průměrná cena jedné megawatthodiny zemního plynu činila v roce 2006, kdy jsme vstoupili na trh, 179.45 Kč a elektrické energie v jednotarifové sazbě okolo 4 tisíc korun, letos se sazby zvýšily na 216.95 Kč za plyn, resp. téměř 5 tisíc za elektřinu," počítá výkonný ředitel ELK a.s. Vratislav Blaha. "Je tudíž nanejvýš logické, že se naši potenciální klienti zajímají o taková technologická řešení, která jim ve snaze o maximální úspory energií vyjdou vstříc." ELK proto do všech projektů, určených do ČR i na export, zařadil od ledna 2008 nová technologická opatření, která energetické vlastnosti domů ještě více zlepší. Patří mezi ně zejména plastová nebo dřevěná okna s izolačním trojsklem, tepelné izolace obvodových stěn se stoprocentním přídavkem fasádního polystyrénu, 50 mm tepelné izolace navíc v konstrukci krovu u domů se sedlovou střechou nebo zvýšení skladby podlahy v přízení ze 110 na 155 milimetrů a ve druhém nadzemním podlaží z 85 na 135 milimetrů. Tyto parametry jsou o více než polovinu nižší než u dosud platných českých norem. "Pro naše zákazníky to v žádném případě nebude znamenat výrazné navýšení ceny," uzavírá Vratislav Blaha, výkonný ředitel ELK a.s. "Zvýšené náklady na tepelně izolační opatření jsou z velké části kompenzovány pozitivním vývojem kurzu koruny vůči euru." Ke standardnímu provedení plánuje ELK pro zvlášť šetrné zákazníky rovněž "ultra energetickou variantu", která bude součástí ceníkové položky "Zvláštní vybavení domu". Ta předpokládá použití 400 milimetrů tepelné izolace v půdním prostoru a nebo ve stropní konstrukci nejvyššího podlaží a navíc s nižším koeficientem tepelného prostupu tepla u oken o 13 procent.