Nejsou přímou součástí střechy, přesto se bez nich nelze obejít – proto se v tomto případě hodí souhrnné označení doplňky. Řada z nich je povinná, další diktují stavební okolnosti a v neposlední řadě také bezpečí obyvatel, protože třeba pád sněhu v zimním období může způsobit vážná zranění lidí i zvířat. Bezpečné užívání stavby je jedním ze základních požadavků stanovených normou ČSN 731901. Majitel musí mít možnost bezpečně provádět například údržbu střechy, výměnu poškozených částí krytin, obnovovací nátěry, ale také čištění komína a jeho revizi. Pád z výšky patří dlouhodobě mezi nejčastější příčiny pracovních úrazů. Přitom už od výšky 1,5 m je zaměstnavatel povinen chránit zaměstnance proti pádu.

Podívejte se, jak mají vypadat a být nainstalovány stoupací plošiny:

Zdroj: Youtube

Bezpečnost především

U rodinných domů u nás stále převládají šikmé střechy se sklonem nad 5°. Střechy se sklonem nad 45° se nazývají strmé. Pro bezpečný pohyb při údržbě šikmých střech a zařízení na nich umístěných se na střechu montují stoupací plošiny, lávky a nášlapy v kombinaci s bezpečnostními háky. Háky se využívají jako kotevní body pro lano se zachycovacím postrojem, ale dají se na ně také připevnit střešní žebříky určené pro pohyb po střeše.

Aby tyto prvky umožňovaly bezpečnou údržbu střechy, musí být v adekvátním stavu. Proto se musí pravidelně kontrolovat, podobně jako komíny či kotle. Norma ČSN EN 517 v odstavci 10 uvádí povinnost výrobců bezpečnostních střešních háků informovat spotřebitele, že zařízení musí každých 12 měsíců kontrolovat oprávněná osoba, a pokud to výrobce považuje za nezbytné, musí se udržovat. Obdobné zásady určuje norma ČSN EN 516 také pro lávky, plošiny a stupně, které je rovněž třeba každých 12 měsíců kontrolovat.

Kominík není gymnasta

Kontrola komínů by se měla dle zákona provádět minimálně jedenkrát za rok podle toho, jak často se v domě topí. Kominík je sice člověk, který chodí po střechách každý den, ale existují střechy, na něž by raději vstupovat neměl. Bývají totiž ve špatném stavu, nášlapy drží jen silou vůle, komínové lávky mívají stoupací část z prohnilého dřeva, o protiskluzovosti ani nemluvě. Správně má být střešní výlez umístěn těsně vedle komína a od výlezu ke komínu by měly vést nášlapy. Pokud je vzdálenost ke komínu větší, nášlapy nestačí a je potřeba instalovat stoupací plošiny, případně komínovou lávku.

Základní doplňky

Nášlapy patří mezi základní prvky pro bezpečný pohyb po menších střechách. Cesta se dá vytvořit bez vrtání do krytiny pomocí univerzálního nášlapu (Trapac, HPI), který stačí jen zaháknout za střešní tašku. Sklon roštu lze upravit podle sklonu střechy, otvor v nášlapu je opatřen madlem pro přidržení. Nášlap funguje univerzálně pro pálené i betonové tašky a jejich povrchům se rozměrově přizpůsobí.

Stoupací plošiny se montují ke komínu. Na trhu se nabízejí kompletní stoupací plošiny z pozinkované oceli. Například sada Robust (HPI) má protiskluzový povrch roštu a hustě rozmístěné otvory v povrchu roštu zabraňují shromažďování vody a sněhu. Sadu lze volit s povrchovou úpravou pozink nebo v barvené variantě. Držáky stoupacích plošin jsou v místech styku s krytinou opatřeny pryžovými podložkami proti mechanickému poškození střechy.

Kominický výlez musí mít dostatečné rozměry a vzdálenost, aby se kominík, pokrývač nebo pracovník instalující hromosvod dokázal protáhnout na střechu. Navíc může být rozhodující i pro další bezpečnostní prvky. Například kominický výlez pro profilované střešní krytiny svou velikostí 550 x 720 mm splňuje normu ČSN 73 4201, která dovoluje při rozměrech výlezu 550 x 550 mm a vzdálenosti do 600 mm od komína nezřizovat komínové lávky.

Hák pro různé rozteče krokví se upevňuje na přiložený montážní profil z pozinkovaného ocelového plechu, který se instaluje mezi dvě krokve. Dá se posunovat a pevně ukotvit přesně v místě vyhovujícím tvaru krytiny. Bezpečnostní hák je určen pro skládané střešní krytiny, ploché i s vlnou.

Plechový povrch

Předchozí řešení se týkala především systémů pro skládané betonové či keramické krytiny. Ovšem co plech? K nejrozšířenějším bezesporu patří kovové drážkované a maloformátové střešní krytiny. Výhodou je, že jsou de facto nerozbitné, nepraskají, nelámou se a při vhodném výběru materiálu nekorodují a nemusí se natírat. Jsou až dvacetkrát lehčí než klasické střešní tašky. To znamená, že na krovy není vyvíjena zdaleka taková zátěž jako u těžké, například betonové krytiny, která by mohla degradovat nosnou střešní konstrukci. Ale i v případě kovových krytin je kvůli údržbě a čištění komínů a střechy nezbytný bezpečný pohyb po střeše.

Mezi nejčastěji používané patří bezpečnostní háky pro maloformátové a drážkované krytiny. Háky pro maloformátové krytiny jsou dimenzovány dle typu pro jednu nebo dvě osoby. Například společnost Prefa nabízí dle EN 517-B háky pro falcované střechy s plechem Prefalz 0,7 × 500 mm a 0,7 × 650 mm, nebo Falzonal 0,7 × 600 mm pro dvě osoby. Dalším vhodným doplňkem je nášlapný stupeň, v tomto případě optimalizovaný pro použití s maloformátovou krytinou pro střešní sklon 12-60°, certifikovaný dle EN 516 a nezávisle ověřený společností TÜV SÜD. V široké nabídce různých výrobců lze najít i střešní lávky rozmanitých šířek a délek, které jsou upevněny na systémové držáky dle typu krytiny.

Pozor na sníh a led

Tající sníh a led mohou při sesuvu silně poškodit cizí majetek nebo zranit osoby nacházející se v tom okamžiku před domem. Nehledě na riziko poškození žlabů, říms a klempířských prvků. Nejlepší ochranou je samozřejmě prevence – tedy celoplošná protisněhová ochrana střechy. Protisněhová opatření se navrhují s ohledem na typ krytiny, střešní sklon a hodnotu zatížení sněhem v konkrétní lokalitě. U tzv. maloformátových krytin má protisněhové opatření podobu systémových bodových komponentů, tedy sněhových háků, které mohou být v exponovaných sněhových oblastech doplněny na okraji střechy liniovými zábranami. U drážkovaných krytin se instalují řady liniových sněhových zábran včetně zachytávačů ledu. Speciální pozornost je třeba věnovat částem střechy nad balkonem a vchodem do domu, v oblastech úžlabí a v okapové části.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada 7/23.