Nenechme se mýlit slovem „doplněk“, v případě správné funkce střechy rozhodně nejde o pojmenování atributů druhé kategorie. Určitě to také není tak, že když se jedná o doplněk, tak jde o něco, co buď instalovat můžete, anebo také nemusíte. Řada z nich je určených normou, další diktují stavební okolnosti a v neposlední řadě jde také o bezpečí obyvatel domu pohybujících se nejčastěji v okolí střechy – pád sněhu v zimním období může vést k vážným zraněním dospělých, dětí či zvířat. Například bezpečné užívání stavby je jedním ze základních požadavků stanovených normou ČSN 731901. Majitel musí mít možnost bezpečně provádět údržbu střechy, případně výměnu poškozených částí krytin, obnovovací nátěry apod., ale také třeba čištění komína a jeho revizi. Pád z výšky patří dlouhodobě mezi nejčastější příčiny pracovních úrazů. Za práci ve výškách je přitom považována práce v jakékoliv výšce. Už od 1,5 m je zaměstnavatel povinen chránit zaměstnance proti pádu.

Bezpečnost

Podívejme se nejprve na bezpečnost pro šikmé střechy rodinných domů, které u nás převládají. Pro úplnost dodejme, že za šikmé jsou považovány střechy se sklonem nad 5°, ty se sklonem nad 45° se nazývají strmé střechy. Pro bezpečný pohyb při údržbě takových střech a zařízení na nich umístěných se montují především stoupací plošiny, lávky a nášlapy v kombinaci s bezpečnostními háky. Háky se využívají jako kotevní body v kombinaci se zachycovacím postrojem na laně, ale dají se využít také pro připevnění střešních žebříků určených pro zajištění dočasného pohybu na střeše.


Aby tyto prvky skutečně umožňovaly bezpečnou údržbu střechy, musí být samy ve stavu, který je adekvátní jejich poslání. A že to není jen tak, dokazují normy, podle kterých se musí pravidelně kontrolovat, podobně jako například komíny či kotle. Norma ČSN EN 517, konkrétně odstavec 10, uvádí, že u bezpečnostních střešních háků musí výrobce uvést, že zařízení musí být kontrolováno každých 12 měsíců oprávněnou osobou autorizovanou výrobcem, a dále, že musí být udržováno, pokud to výrobce považuje za nezbytné. Obdobně se to podle normy ČSN EN 516 týká také lávek, plošin a stupňů, které je třeba rovněž kontrolovat každých 12 měsíců.

Zajímá vás téma doplňků na střechu? V našem časopisu máme o tom celý velký článek v čísle 7/23. A co dalšího v článku zjistíte?

  • Co všechno musí být na střeše, aby byla bezpečná pro kominíky?
  • Co všechno by měla mít, aby byla bezpečná pro vás?
  • Jaké doplňky na střechu potřebujeme k fotovoltaické elektrárně?