Jedna z největších a nejzajímavějších dopravních staveb současnosti vzniká na ruzyňském letišti v Praze. V dnešním článku se zaměříme právě na tuto obří investiční akci. Stavební projekt EUropa – výstavba Terminálu Sever 2, jak se projekt oficiálně jmenuje, představuje stavební investici kolem 10 miliard korun. Souběžně se při ní realizuje výstavba šesti objektů, jejichž provoz bude jako celek zahájen v lednu příštího roku. Jejich hlavním posláním bude rozšíření kapacity letiště na 10 milionů cestujících ročně a odbavování letů z a do zemí Evropské unie, podle režimu stanoveného Schengenskými dohodami, kterými bude ČR vázána po roce 2007. Stále více cestujících Dynamický průběh výstavby nového Terminálu Sever 2, růst počtu odbavených cestujících (za třetí čtvrtletí 2004 o více než 23,6 %; mimo to, už 10. října byl odbaven větší počet pasažérů než za celý rok 2003, když jejich počet dosáhl celkem 7 477 323 osob) a v zimní sezoně 94 pravidelně létaných destinací jsou základními provozními charakteristikami, které mezinárodní Letiště Praha – Ruzyně zažívá. Ing. Martin Kačur, generální ředitel České správy letišť, s.p., a Letiště Praha - Ruzyně, k tomu říká: „Předpokládáme, že s dokončením projektu EUropa by mělo dojít k dalšímu posílení intenzity leteckého spojení Prahy jak s evropskými, tak i zámořskými destinacemi, což zvýší hodnotu podniku a přispěje k maximalizaci zisku v daném období. Nejnovější přepravní výsledky a stálá poptávka leteckých dopravců ukazují, že také investice do budoucí paralelní dráhy 06R- 24L, jejíž přípravné práce jsou v běhu, budou efektivní a zlepší životní prostředí desítkám tisíc obyvatel, mimo jiné Barrandova, Bílé Hory, Řep, Řeporyjí, Jinonic a Modřan." Dodává, že ČSL současně pokračuje v aktivním přístupu k ochraně životního prostředí v okolí letiště a vytváří podmínky pro stabilní zaměstnanost. Během příštího rocku ČSL například přijme do stálého pracovního poměru 604 zaměstnanců. Větší kapacita a lepší služby Nový Terminál Sever 2 posouvá letiště Praha do další dimenze. Kromě dalšího nárůstu kapacity na 10 milionů pasažérů ročně v 1. etapě (která se instalací technologií v následující fázi může zvýšit na 15 milionů osob) nabídne další rozšíření služeb pro cestující i subjekty působící v letištním areálu. Ing. Dalibor Šťáhlavský soudí, že současně by se měly zlepšovat podmínky pro cestující, kteří přijíždějí na letiště městkou dopravou anebo automobilem. Autobusové zastávky se přemístí zpět na původní stanoviště, nyní pod nově vybudovanou estakádu, a tím se zpřehlední přednádražní prostor. V příletové hale Terminálu Sever 1 se podle jeho slov v krátké době začne se stavbou provizorních kanceláří pro komerční společnosti působící na letišti. Technické řešení projektu EUropa Konstrukce budovy Terminálu Sever 2 je kombinovaná. Spodní podlaží jsou železobetonová, vrchní podlaží a střešení část jsou ocelové. Založení stavby je na pilotách. Železobetonová část je založena na modulech 15 x 12 m a je rozdělena do několika dilatačních celků. Konstrukci tvoří obousměrný skelet s železobetonovou deskou s vyztuženými nosníky. Ocelová část je konstrukce zastřešení osazená na železobetonovou podnož. Zastřešení tvoří prostorová příhradová konstrukce s rámovým působením v obou směrech. Rozpětí nosníku je 57 metrů. Prostorová konstrukce je trubková. Konstrukce Spojovacího objektu je železobetonová ve všech třech úrovních. Založení je provedené na pilotách. Zastřešení velké spojovací chodby je vytvořeno ocelovou konstrukcí s příhradovými vazníky podporujícími plochu střechy. Fasádní pláště jsou v kombinaci plechové rastrové fasády s prosklenými stěnami. Konstrukce Prstu C je rovněž kombinovaná. První, druhé a třetí nadzemní podlaží jsou řešeny železobetonovým skeletem s příčnými rámy, zastřešení je ocelová konstrukce. Založení je na pilotách. Nástupní mosty (celkem 8) včetně dvouramenných schodišť jsou ocelové. Fasádní pláště jsou v kombinaci plechové rastrové fasády s prosklenými stěnami. Konstrukce mostu estakády je železobetonová, monolitická, předpínaná ocelovými lany. Konstrukce kolektorů je zčásti monolitický železobetonový tunel, zčásti používá filigránové desky zalévané betonem. O projektu výstavby Terminálu Sever 2 Obestavěný prostor: 891 851 m3 Zastavěná plocha: 53 195 m2 Kapacita cestujících: rozšíření o 4 miliony ročně proti současné podobě, s možností rozšíření na 15 milionů v další etapě Kapacita odbavení zavazadel: 2 500 ks / hod. s možností rozšíření na 5 000 ks / hod. Počet odbavovacích přepážek: 60 v první etapě s možností rozšíření na celkový počet 100 Počet generálních dodavatelů: 6 (Metrostav divize 6, sdružení Hochtief – ŽS Brno, sdružení Terminál Sever 2 (Skanska CZ, Strabag), Doprastav, Metrostav divize 3, VanDerLande) Průměrný denní stav pracovníků na stavbě: 700. Předpoklad pro závěrečnou etapu stavby až 3000 osob za den Zavazadlový tunel: délka 400 m (z toho 200 m měří ražená část). Dokončení příště. Snímky: Česká správa letišť S využitím informací České správy letišť -var-