Dopravní značka je piktogram určený pro regulaci silničního provozu na pozemních komunikacích. Značky upozorňují, zakazují, přikazují, omezují, podávají informace.