Předkládáme vám několik tipů, aby vaše benzinová sekačka přečkala zimu bez úhony.

Ani kapku pohonných látek

Nádrž by měla být před zimní přestávkou prázdná. Přes zimu se v pohonné hmotě sníží schopnost snadného vzplanutí a na jaře budete mít problémy se spouštěním. Pokud po posledním sekání zbude v nádrži nějaký benzin, doporučuje se nechat sekačku běžet naprázdno, až se spotřebuje veškeré palivo z nádrže.

Zkontrolovat olej

Stav oleje musí před zimní přestávkou odpovídat předpisu. Přístroj by měl být stále v provozuschopném stavu. Případně je třeba provést výměnu oleje nebo o to požádat odborníky ze servisu. Pokud se rozhodnete provést výměnu, je důležité, abyste se řídili pokyny uvedenými v návodu a použili doporučovanou značku a množství oleje.

Řádně vyčistit

Přímo po posledním sečení je nutné sekačku důkladně očistit. Zbytky trávy, které se zachytily v ochranných krytech, se odstraní špachtlí ze dřeva nebo z umělé hmoty. Důležité je pečlivě vyčistit chladicí žebra válce a okolí výfuku – později by mohlo dojít k požáru. Sekačku očistíme jemným kartáčem. Velmi opatrně se musí zacházet s vodou, aby nedošlo k poškození dílů motoru. Zejména je třeba zamezit přístupu vody do ložisek. Proto není vhodné používat tlakové myčky. Při čištění spodní části sekačky je možné ji sklopit dozadu, aby zapalovací svíčka zůstala nahoře. Pokud se přístroj naklopí do strany, může se olej dostat prostřednictvím systému odsávání olejových par z klikové skříně do vzduchového filtru nebo k výfuku.

Poslední zkouška

Nůž by měl být před prvním použitím neporušený. Pokud se na něm objeví trhlinky, musí být okamžitě vyměněn, a to v odborném servisu, kde je vhodné nůž také nechat naostřit, případně i vymontovat a vyvážit. Tento postup se ostatně doporučuje po každých 25 pracovních hodinách, aby bylo dosaženo optimálního žacího výkonu.

Vhodné místo

Po provedení všech údržbářských prací je třeba uložit sekačku na bezprašné suché místo. Sekačku skladujeme v normální poloze. To znamená, že ji nevěšíme ani nenaklápíme. Sekačky se spouštěcím akumulátorem musí být chráněny před mrazem. I když je sekačka mimo provoz, neměla by být dostupná dětem.

Foto: Viking