Dórský řád je nejstarší antický stavební řád, terý se vyznačuje monumentální střízlivostí a jednoduchostí. Dórské sloupy jsou proporčně nejmohutnější ze všech antických sloupů.