Došek je tradiční střešní krytina. Jde o snop žitné slámy, rákosí nebo orobince o něco delší než 1 m. Došky se na střešní konstrukci přivazovaly. Jejich průměrná životnost byla 30-50 let.