Rekonstruujeme

Rekonstruujeme starý dům, kde v patře bude samostatná bytová jednotka. Chtěli bychom, aby tato měla vlastní balkon. Dá se balkon k domu „přilepit“ dodatečně? Dům je ze 45cm cihel s plánovaným zateplením.


Pokud vycházím z předpokladu, že rekonstrukce není zásadní, ale jedná se o rekonstrukci pouze vnitřních prostor a realizaci zateplení čili nebudete provádět žádné statické změny ve stropních konstrukcích, je třeba hledat řešení, jak balkon k domu ukotvit a zároveň eliminovat vznik tepelných mostů. V rámci uvažovaného zateplení fasády je třeba hledat řešení, aby zateplení probíhalo nepřerušeně mezi konstrukcí balkonu a zateplenou fasádou a byly potlačeny i tepelné mosty v místech ukotvení vlastního balkonu.

Bez znalostí konstrukce vlastního domu a plánovaných úprav mě napadá jediné řešení: Vytvořit prostorově samostatnou konstrukci z uzavřených ocelových profilů, kterou bude tvořit nejen konstrukce pro vlastní podlahu, ale i konstrukce pro vytvoření zábradlí. Tuto prostorovou konstrukci, jakousi klec, je třeba k domu připojit pomocí kotvení s přerušeným tepelným mostem, například pomocí hmoždinek Fischer Thermax junior, které jsou dostatečně únosné i pro kotvení přes izolant zateplení.

Pak jde již o vytvoření funkční podlahy a celkového vzhledu podle Vašich představ, jako vhodnou podlahu si dovedu představit pororošty s minimální perforací, „obalení“ konstrukce deskami pro provětrávané fasády, výplň konstrukce zábradlí je možná od tahokovu, dřeva až po sklo. Protože se nicméně jedná o statickou konstrukci, je každopádně třeba oslovit projektanta statika, aby navrhl a nadimenzoval nosné prvky konstrukce a hlavně typ a velikost zmíněné hmoždinky pro připevnění přes fasádní izolant do zdiva.

redakce@dumazahrada.cz

Více dotazů a odpovědí můžete najít i v časopisu Dům&Zahrada. Pokud sami máte odborné dotazy, pošlete nám je na e-mail redakce@dumazahrada.cz. Buď na ně odpovíme sami, nebo oslovíme odborníky.