Obě možnosti jsou reálně možné. Můžete dům vzájemně spojit nebo zádveří oddilatovat.

Vzhledem k tomu, že se jedná, jak píšete, o starší dům, i když se zateplením 5 cm, odhaduji z 90. let, předpokládal bych terén kolem domu již za řádně slehlý. Pokud se jedná o přízemní dům, volil bych asi vzájemné propojení základů vlastního domu a přístavby navrtanými trny armatury. Dimenze je obvykle o průměru 18 mm v minimálně 4 trnech vlepených do stávajícího základu jako chemická. Druhý volný konec zabetonujeme do nových základů přístavby zádveří. Je důležité provést výkop pro zádveří s ručním dokopáním cca 20cm vrstvy zeminy, aby se maximálně zabránilo porušení základové spáry, a před betonáží provést precizní očištění stávajících základových domu v místě napojení. Pokud máte dům zateplen kontaktním zateplením, pro napojení přístavby zádveří bych část v šíři nového zdiva opatrně odříznul, abychom mohli vyřešit spojení zdiva domu s přístavbou, a to buď kapsami, nebo kotvami. Následným zateplením přístavby se spára po odříznutí překryje tloušťkou nového izolantu a nic nebude vidět.

Pokud je dům podsklepený v části vstupní, není možné počítat s propojením základů a v takovém případě bych asi volil oddilatované založení a tím i celou přístavbu. Pokud budete realizaci provádět opatrně, není v tomto případě nutné izolant zateplení domu odřezávat, ale je nutné pro spoj obou kontaktních zateplení, které předpokládám i na zádveří, vložit dilatační lištu.

Jako třetí varianta se ještě nabízí lehká přístavba zádveří řešená jako dřevostavba, založená pomocí zemních vrutů a nakotvená na zdivo vlastního domu. O volbě nejvýhodnějšího řešení ale rozhoduje také vaše představa o velikosti zádveří, způsob vytápění, řešení hydroizolace apod., takže závěrem bych stejně doporučil přizvat zkušeného stavaře, při větší realizaci i statika, aby posoudili na místě nejvhodnější způsob realizace i v souladu s vašimi požadavky.

Odpovídal Ing. Roman Brabec, Stings 96

VÍCE ODPOVĚDÍ NAJDETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 4/17. Objednat lze samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: predplatne-casopisu@vlmedia.cz, online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 272 015 015. Je tu možnost i elektronického předplatného pro vaše mobilní telefony, počítače či tablety.