GE Capital Bank přišla nedávno na trh s programem Dostupné bydlení. Tento program Dostupné bydlení obsahuje několik prvků, které činí Hypotéku, a tedy i bydlení, dostupnější. Základní principy K základním principům programu Dostupné bydlení patří poskytnutí Hypotéky na 85 % obvyklé ceny nemovitosti. Přitom na českém hypotečním trhu je hypotéka obvykle poskytována na 70 % ceny nemovitosti. GE Capital Bank tak vychází vstříc všem zájemcům o nové bydlení - Hypotéku na 85 % ceny nemovitosti totiž poskytuje standardně všem klientům bez jakýchkoliv dodatečných podmínek. Peněz stačí mít o polovinu méně Klienti, kteří chtějí koupit nemovitost a rozhodnou se pro Hypotéku GE Capital Bank, tak nyní potřebují mít k dispozici prostředky již jen na 15 % ceny nemovitosti místo obvyklých 30 %. Program Dostupné bydlení tak snižuje na polovinu objem vlastních prostředků klientů, kterých potřebují k získání nemovitosti. Hypotéka je tedy dostupná i pro klienty, kterým by jejich příjem sice postačoval na pravidelné měsíční splátky Hypotéky, ale protože například platí komerční nájemné, nemohli by našetřit zmíněných - dosud na českém hypotečním trhu obvyklých -30 % ceny nemovitosti. Pár příkladů Například při koupi bytu do osobního vlastnictví v Českých Budějovicích o velikosti 60 až 70 m2 v ceně 650 tis. Kč by činila akontace u GE Capital Bank 97,5 tis. Kč. Při standardní hypotéce na 70 % ceny nemovitosti by však akontace činila 195 tis. Kč. V Brně při koupi bytu do osobního vlastnictví o stejné velikosti, ale za cenu 780 tis. Kč by akontace byla u GE Capital Bank 117 ti. Kč, zatímco při standardní hypotéce na 70 % ceny nemovitosti by akontace činila 234 tis. Kč. V Kladně by pak akontace U GE Capital Bank činila při koupi bytu do osobního vlastnictví o velikosti 60 až 70 m2 102 tis. Kč. Při standardní hypotéce na 70 % by pak činila 204 tis. Kč. Při koupi bytu do osobního vlastnictví v Libereci o velikosti 60 až 70 m2 v ceně 550 tis. Kč by činila akontace u GE Capital Bank 82,5 tis. Kč a při standardní hypotéce již 165 tis. Kč. Při koupi bytu do osobního vlastnictví v Hradci Králové o velikosti 60 až 70 m2 v ceně 770 tis. Kč by činila akontace u GE Capital Bank 115,5 tis. Kč. Při standardní hypotéce na 70 % ceny nemovitosti by však akontace činila 231 tis. Kč. Při koupi bytu do osobního vlastnictví v Plzni o velikosti 60 až 70 m2 v ceně 650 tis. Kč by činila akontace u GE Capital Bank 97,5 tis. Kč. Při standardní hypotéce na 70 % ceny nemovitosti by již akontace činila 195 tis.Kč. Dalším důležitým prvkem programu Dostupné bydlení je snížení úrokové sazby na jednoletou fixní periodu Hypotéky z 10,6 % p.a.na 6,9 % p.a. Tato úroková sazba je poskytována bez limitů na výši Hypotéky, druh a stav nemovitosti. Klient má po roce trvání fixní sazby absolutní volnost. Hypotéka GE Capital Bank umožňuje totiž předčasné splacení Hypotéky bez sankčních poplatků. V případě roční Hypotéky je možné splatit celou částku již po 12 měsících. Program Dostupné bydlení vychází klientům vstříc i tím,že první platbu, kterou GE Capital Bank požaduje, platí klient až při podpisu úvěrové smlouvy. Tedy vše, co podpisu smlouvy předchází – konzultace, před schválení a poradenství banky, je zdarma. Při rozhodování, zda si vzít hypotéku, jistě hraje významnou roli i možnost zajištění se proti rizikům, která přináší život. Proto GE Capital Bank klientům nabízí pojištění, jehož pomocí se mohou zajistit pro případ neschopnosti splácet Hypotéku – ať již vinou pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání, plné trvalé invalidity a smrti.Ve všech těchto třech případech za ně povinnost splácení Hypotéky převezme pojišťovna. -GE Capital Bank-