A kam že tedy můžete investovat a následně pak až 50 % svých peněz získat zpět?

Pořiďte si kotel na biomasu

Autor: archiv Nahraďte svůj dosluhující kotel na pevná fosilní paliva kotlem na spalování biomasy. Po uvedení tohoto zdroje tepla na vytápění do provozu můžete získat zpět až 50 % svých investic. Horní hranice dotace je v tomto případě 50.000 Kč. Rekonstrukci rozvodů tepla (potrubí) a výměnu otopných těles ale do investice zahrnout nesmíte. Je zde ještě podmínka, a to, že dotace je udělována pouze v případě, že místo, kde stojí váš dům, nelze připojit na centrální zásobování teplem ani rozvod plynu. Biomasou (kusové dřevo, štěpka, pelety) šetříte životní prostředí a náklady na provoz, ale musíte včas zajistit její dostatečnou zásobu na topné období (jsou zapotřebí odpovídající skladovací prostory) a zajistit její doplňování do kotle.

Tepelné čerpadlo Nechcete-li se během topného období příliš mnoho starat o zásobování palivem, popř. tuto záležitost vypustit úplně, pořiďte si tepelné čerpadlo. Pokud se totiž rozhodnete Autor: archiv zaměnit svůj kotel na pevná paliva tepelným čerpadlem, nebo aspoň kombinovat tepelné čerpadlo s neobnovitelným zdrojem tepla, máte možnost do 18ti měsíců po uvedení tohoto vytápění do provozu získat zpět 30 % svých investičních nákladů, přičemž horní hranice je v tomto případě 60.000 Kč. Opět platí, jak již bylo uvedeno u kotle na biomasu, že dotace je udělována pouze v případě, že místo, kde stojí váš dům, nelze připojit na centrální zásobování teplem ani rozvod plynu. Do investic lze ale zahrnout provedení vrtů, položení zemních kolektorů atp. Záleží, jaký typ tepelného čerpadla si vzhledem k možnostem vašeho pozemku zvolíte. Nutno podotknout, že instalovat tepelné čerpadlo a využít dotaci lze však jen u objektů, které splňují požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy uvedenou v normě ČSN 73 0540-2. Což běžné, dříve stavěné objekty nesplňují. V praxi to tedy znamená provést zateplení objektu izolací vnějšího obvodového zdiva a vyměnit starší typy oken za nové.

Jak již bylo uvedeno u kotle na biomasu, stejně tak i u tepelného čerpadla je podmínkou pro dotaci přechod z vytápění pevnými fosilními palivy. Dotace se tedy v obou případech nevztahují na novostavby.

Chcete raději využít sluneční energii? Autor: archiv V této oblasti máte dvě možnosti. Investovat do solárních systémů pro celoroční ohřev teplé vody, nebo si pořídit rovnou více solárních kolektorů najednou a řešit pomocí solárních systémů i přitápění. Protože se v obou případech jedná o celoroční provoz, je třeba si vybrat vhodný typ účinných kolektorů, které dokáží např. využít difuzní záření (slunce za mrakem). V obou těchto případech je dotace 50 % z celkově uznatelných nákladů s horní hranicí 50.000 Kč v případě ohřevu teplé vody a 60.000 Kč v případě použití systémů pro ohřev teplé vody a přitápění zároveň.

Co budete potřebovat? Na všechny tyto projekty budete potřebovat vypracování odborného posudku. Toto stát podpoří příspěvkem 50 % ceny posudku, maximálně však hodnotou 3.000 Kč.

Rádi byste kombinovali? Pokud se rozhodnete pro kombinovaný provoz v rámci netradičních zdrojů tepla a pořídíte si solární zařízení s kotlem na biomasu či tepelným čerpadlem (tzv. bivalentní provoz), nebo se dokonce rozhodnete provoz tepelného čerpadla kombinovat s kotlem na biomasu a ohřev teplé vody ve vaší koupelně řešit ohřevem solárními kolektory (tzv. multivalentní provoz), počítejte s dotací jen na jeden zdroj tepla.

A co fotovoltaika? Všimli jste si v roce 2007 zajímavé dotace, až 200.000 Kč, do fotovoltaických článků pro domácnosti a chtěli jste si je pořídit v roce letošním? To zajisté můžete, ale s dotací do investice tohoto zařízení už počítat nemůžete. Tato podpora byla zrušena.

Rádi studujete? Zajímá vás přesné znění podmínek přidělení dotace? Pak se vrhněte na: http://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/8/2684-prilohy_ii_2008.pdf. Najdete zde přesné znění „Přílohy II“ ze dne 21. března 2008, vydané Ministerstvem životního prostředí, o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Chcete rychlou radu? Nebaví vás studovat směrnice, ale dotaci byste rádi využili? Nebo máte jiné dotazy ohledně obnovitelných zdrojů tepla či úspory energií ve vaší domácnosti? Kontaktujte např. Energy Centre České Budějovice. Jedná se o poradenské středisko, v jehož středu zájmu je hospodárné využívání energie a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové energetické spotřebě. Je tu již 10 let a má za sebou řadu úspěšných projektů. Rádi vám zde osobně i e-mailem poradí.

-Připraveno ve spolupráci s poradenským střediskem Energy Centre České Budějovice- Foto: ECČB, http://www.profimedia.cz/ Více informací ZDE