Topení elektřinou a plynem? Drahá nejistota

Do září 2024 bude nutné přestat používat zdroje tepla, které nesplňují 3., 4. a 5. emisní třídu. V případě používání zdrojů první a druhé emisní třídy vám bude hrozit pokuta až 50 tisíc korun. Původně platilo, že mělo dojít k výměně kotlů za nové do září 2022, kvůli současné situaci je však otázka topení nejistá – plyn přestává být favoritem. Hodně lidí proto začíná uvažovat nad tepelným čerpadlem. Věděli jste, že k jeho pořízení si můžete zažádat o dotace?

Kdo si může zažádat o dotaci?

Dotace ze Státního fondu životního prostředí je určena domácnostem, které mají nižší příjmy, ale také všem ostatním. Jednou z podmínek je, aby byl žadatel vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného či bytového domu.

Jestliže má žadatel nižší příjmy, musí splnit také finanční podmínky – průměrný čistý příjem člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč, to je 14 242 Kč měsíčně. Příjmy dalších členů domácnosti jsou průměrovány, u nezletilých dětí a studentů do 26 let se vychází z toho, že jsou bez příjmů.

Výše dotace na tepelné čerpadlo

Podporu můžete čerpat na instalace, které byly realizované od 1. ledna 2021. V rámci kotlíkových dotací můžete získat zpět celkem až 50 % skutečných výdajů. Osoby s nižšími příjmy mohou na výměnu zdroje tepla získat až 95 % ze skutečných nákladů. Na tepelné čerpadlo je limit nastaven na 180 000 Kč – mají nárok na poskytnutí zálohy ve výši 60 % z dotace. Tu dostanete po předložení zálohových faktur od dodavatele.

Od kdy můžete žádat?

Příjem žádostí běží od října 2021, osoby s nízkými příjmy mohou zažádat až od konce jara 2022. Nejpozději můžete podat žádost (zatím) do 1. září 2022.

Zdroj: finance.cz, penize.cz