Společnost Saint-Gobain Orsil, přední výrobce tepelných izolací, přichází na tuzemský trh se speciální nabídkou reagující na popularitu dotačního programu Zelená úsporám. V rámci vlastní marketingové akce „Dotace od Isoveru“ nyní nabízí svým zákazníkům nejen pomoc se získáním státních dotací, ale také energetický průkaz, energetický posudek a měření termovizí zcela zdarma.

Nabídka společnosti Saint-Gobain Orsil se týká všech zákazníků, kteří doloží uhrazenou fakturou nákup a zabudování minerální vaty Isover/Orsil. Akce platí pro novostavby či rekonstrukce rodinných a bytových domů postavených na území České republiky. Podmínkou je vlastní registrace investora, budovy a realizační firmy na webových stránkách www.isover.cz nejpozději do 31. prosince 2009.

„Rozhodli jsme se touto cestou podpořit státní dotační program a připravit naše zákazníky na nové možnosti. Nabízíme jim nejen pomocnou ruku při návrhu technických opatření na snížení energetické náročnosti budovy, ale rovněž při získávání jednotlivých dotací,“ uvedl Roman Janata, generální ředitel společnosti Saint-Gobain Orsil. „Množství materiálu, které jsme v podmínkách akce stanovili za minimální, odpovídá zateplení běžného domu. Našich dotací tak může využít každý žadatel dotačního programu „Zelená úsporám.“

Pokud majitelé rodinných nebo bytových domů splní všechny předepsané podmínky společnosti Saint-Gobain Orsil, mohou získat od firmy příspěvek až 12.000 Kč. Na základě zaslané faktury od zhotovitele jim bude proplacen energetický průkaz či energetický posudek, a to až do výše 7.000 Kč. Každý desátý úspěšný žadatel navíc získá zdarma nadstandardní termovizní snímky budovy v celkové hodnotě 5.000 Kč.

„Naši zákazníci získají měřením jistotu, že navržená izolace je správně aplikována a z domu neuniká teplo. Výsledky termovize lze navíc použít k případným reklamacím provedeného zateplení budovy,“ doplnil Roman Janata.

-Isover-