Je potřeba nějak zpevňovat stěny u skrytých pouzder, když jsou v sádrokartonu, aby nedocházelo k odlupování omítky vlivem průhybu či vibrací?


Celé stavební pouzdro se po usazení a ukotvení do sádrokartonové konstrukce opláští SDK deskami, které se v závěrečné fázi překryjí finální povrchovou úpravou. Aby v budoucnu nedocházelo k popraskání omítky, je třeba dodržet správný postup opláštění sádrokartonem. To se nejprve provádí kompletně z jedné strany, teprve až potom z té druhé, a to i z důvodu lepšího ohlídání přesazení deskových spojů, které by se neměly setkávat z jedné i druhé strany ve stejných místech. Zároveň je třeba dbát na to, aby vertikální spáry mezi sádrokartonovými deskami nevybíhaly z rohu dveřního otvoru – musí být přesazeny alespoň o 150 mm do nadpraží otvoru. Zjednodušeně řečeno – v místě rohu dveřního otvoru by měla být sádrokartonová deska vyříznuta do tvaru L.

Odpovídá Petr Paksi, obchodní ředitel J.A.P. Future

Stavební pouzdro usazené v SDK konstrukci a roh dveřního otvoru překrytý SDK deskou:

Skryté zárubně Autor: JAP FUTURE Autor: JAP FUTURE

Skryté zárubně Autor: JAP FUTURE Autor: JAP FUTURE