Rychlá odpověď zní, že kotvení horních skříněk kuchyňské linky do příček od tloušťky 140 milimetrů bývá většinou již bezproblémové a do příček tloušťky 80 milimetrů skříňky kotvit už obecně nedoporučujeme. Při konkrétním návrhu příčky je třeba zohlednit jak zatížení, tak i stabilitu příčky po zavěšení skříněk.

Na tuto stabilitu má vliv jak tloušťka příčky, tak i její výška a délka. Stejně jako způsob podepření příčky, a to podél jejího horního okraje a obou svislých okrajů. Také záleží na tom, na co jsou cihly vyzděné, zda na zdicí PUR pěnu, na tenkovrstvou maltu, nebo na klasické maltové lože, neboť to ovlivňuje tuhost příčky. Velikost zatížení od skříňky závisí na hmotnosti skříňky a hmotnosti obsahu a také na hloubce a výšce skříňky – ta ovlivňuje vzdálenost kotevního a opěrného bodu.

Skříňky se montují zpravidla za polohovatelné závěsy na závěsnou lištu. Tato lišta se ukotví do dutinových cihel například pomocí rámových hmoždinek FUR. Nebo na takzvanou chemickou kotvu, vždy s předvrtáním do dutinových cihel bez použití příklepu.
Na dotaz odpověděla Zuzana Hejlová, autorizovaná statička společnosti Heluz.