Holcim Ltd. se opět stal součástí světového a evropského indexu trvalé udržitelnosti Dow Jones 2006* jako lídr mezi výrobci stavebních materiálů. Zároveň byl Holcim zahrnut do indexu FTSE4Good Index Series. Pro skupinu Holcim je to uznání její dlouhodobé angažovanosti v oblasti trvale udržitelného rozvoje. V kategorii "Strategie ochrany podnebí" získal Holcim dokonce nejvyšší hodnocení. Skupina Holcim si plně uvědomuje, že její obchodní úspěch závisí z dlouhodobého hlediska kromě jiného i na schopnosti začlenit strategii trvalé udržitelnosti mezi hlavní oblasti managementu.Index trvalé udržitelnosti Dow Jones, použitý poprvé v roce 1999, je prvním globálním indexem sledujícím finanční výsledky předních světových společností hlásících se ke strategii trvalé udržitelnosti. Zahrnuje nejvyšších 10 procent z 2500 největších společností v Dow Jones World Index podle ekonomických, ekologických a sociálních kritérií. Dow Jonesův evropský STOXX index trvalé udržitelnosti zahrnuje 20 procent předních společností patřících do indexu STOXXSM 600 Dow Jones. Analýza je založena na ročním hodnocení, které realizuje skupina SAM Group. Další informace naleznete na stránce http://www.sustainability-indexes.com.Série indexů FTSE4Good byla vytvořena na měření výkonnosti těch společností, které splňují celosvětově uznávané standardy společenské zodpovědnosti a na podporu investic do těchto firem. Uvedené indexy jsou důležitým ukazatelem pro investiční produkty založené na principu trvale udržitelného rozvoje. Údaje pro zařazení společností do indexu FTSE4Good zkoumá nezávislá agentura Ethical Investment Research Service (EIRIS). Další informace najdete na stránce http://www.ftse.com/ftse4good. Zdroj: Tisková zpráva Holcim