Dobrý den, mám dům – novostavbu – na rovném pozemku. Základové pasy mám standardně izolované hydroizolací a profilovou fólií zasypanou frakcí. Zdá se však, že i přesto základy provlhají. Přemýšlím o okopání domu a vytvoření klasické trubkové drenáže. Jediný problém vidím v tom, že pozemek je celkem mokrý, a nevím, jak zasakovat. (Jakub R. – redakčně zkráceno).


Drenáž je jednoznačně dobrá věc, ale jen v určitých případech. Jsou dva druhy problematických podloží, kde není drenáž vhodná. Tou první je propustné podloží, kde drenáž by byla k ničemu, protože prostě do ní nic nepřiteče.

Druhým problémem je vysoká spodní voda, která drenáž zaplaví. Je možné, že vysoká vlhkost podloží bude právě vysokou spodní vodou. Ostatně hojně zaplavovaná drenáž se musí někam svádět – do nějaké vsakovací prostory, kterou ovšem, jak sám předpokládáte, na přemokřené půdě asi technicky neprovedete a odvádět vodu do kanalizace podle zákona nesmíte.

Jak to je ve vašem konkrétním případě, to bohužel nevíme. Na to byste potřeboval hydrogeologický posudek s výškou hladiny podzemní vody. Podle toho byste se měl rozhodovat, zda je drenáž vhodná, nebo ne. Pokud chcete laicky zjistit, jak promokřenou půdu máte, vykopejte v rozích domu čtyři díry hluboké minimálně půl metru (lepší metr). Všechny by měly být stejné. Vyložte je kolem dokola geotextilií, aby se vám stěny nesesunuly, a přikryjte je poklopy (stačí prknem). Pozorujte, jak moc se do nich dostává voda. Počkejte také na první déšť. Zjistěte, která strana domu je nejvlhčí, kde se voda zasakuje nejpomaleji, kde se nejvíc vody nabírá… Přesvědčte se třeba, zda třeba nestéká voda z obecní komunikace pod váš dům.

Základní informace k odizolování spodní stavby podle dotazu máte. Je tedy třeba odvést vodu co nejdál od domu. Měl byste v první řadě zajistit, aby veškerá dešťová voda byla už na povrchu odváděna co nejdále od paty domu. To znamená, že okap by měl odvádět vodu co nejdál a zásyp paty domu by měl být překryt vyspádovanými deskami, za nimiž můžete vytvořit jednodušší povrchové odvodňovací žlaby.

Přesto vám doporučujeme, abyste si objednal stavebního inženýra, který vám podá přesnou informaci založenou na faktech z konkrétního místa.