Dřevěná klenba je tvořena z dřevěných desek nebo špalíků. Dřevěná konstrukce je pobitá rákosem a omítnutá. V baroku se používala jako náhrada cihlových kleneb.