Dřevěné synagogy jsou specifickým druhem synagog, které se nacházely zejména ve na území někdejší Polsko-litevské unie. Většina těchto synagog byla zničena během první nebo druhé světové války a do dnešní doby se dochovalo pouze několik menších dřevěných synagog, z nichž řada je v chátrajícím stavu.