Autor: archiv Jak se ukázalo během Mezinárodního stavebního veletrhu IBF v Brně, dřevěné bydlení stále letí. V rámci tohoto veletrhu proběhlo slavnostní předání cen vítězům soutěže Dřevěný dům 2008. Soutěže se zúčastnilo 180 autorů se 79 soutěžními pracemi. Celkem bylo oceněno 13 návrhů dřevostaveb v kategorii Rodinný dům, 3 návrhy dřevostaveb v kategorii Bytový dům a byly rozděleny odměny ve výši 1,2 mil. korun. Vítězem v kategorii Rodinný dům se stal návrh autorů Josefa Chybíka a Ondřeje Chybíka.

„Do soutěže o nejlepší projekty dřevostaveb rodinného domu se v letošním roce přihlásilo 63 projektů a v kategorii Bytový dům soutěžilo 16 přihlášených návrhů. Autor: archiv Porota se spolu s přizvanými znalci shodla na názoru, že výtvarná i technická kvalita soutěžních prací o 100 % převyšuje úroveň dosaženou v prvním ročníku. To je dobrá zpráva pro všechny investory, kteří uvažují o stavbě moderní dřevostavby. Je tu již množství týmů, které si kvalifikovaně poradí nejen s dřevostavbou, ale i s jejím nízkoenergetickým řešením. Zejména konstrukční detaily byly u celé řady návrhů navrženy naprosto profesionálně,“ uvedl předseda hodnotící poroty soutěže ing. arch. Josef Smola z České komory architektů.

Vlastní soutěž byla otevřena pro široké spektrum uchazečů: architekty, stavební inženýry, studenty a všechny ostatní zájemce se zkušenostmi v projektování dřevostaveb. Novinkou bylo otevření soutěže také návrhům ze zemí Evropského Autor: archiv hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace. Tato nabídka oslovila nejvíce architekty ze Slovenska. Cílem soutěže bylo vybrat nejlepší návrhy dřevěných domů z hlediska architektonického, ekologického a dalších kritérií stanovených v podmínkách soutěže.

Soutěž byla vypsána ve dvou kategoriích: na projekt nízkoenergetického „dřevěného“ rodinného domu a na projekt nízkoenergetického „dřevěného“ bytového domu. V obou kategoriích se jednalo o všeobecně použitelný projekt, který je situován na ideální pozemek. Nelze si nepovšimnout, že velká část oceněných a odměněných prací byla zpracována studenty či absolventy brněnské fakulty architektury, kde se výuce této oblasti po léta věnují.

Autor: archiv „Často se lidé ptají, jestli máme dost dřeva na stavění dřevěných domů. Na jeden rodinný dům se spotřebuje v průměru 65 m3 dřevní hmoty ve formě kulatiny. V lesích České republiky přiroste za jednu vteřinu 0,6 m3 dřevní hmoty. To znamená, že každých 108 vteřin vyprodukují naše lesy tolik dřeva, kolik se spotřebuje na jeden rodinný dům. Dřevo potřebné na stavbu 1000 rodinných domů naroste v lesích za 30 hodin! Kdybychom chtěli zvýšit podíl domů na bázi dřeva na celkové výstavbě na 20 %, v lesích nám k tomu nezbytně nutné dřevo vyroste za necelý týden. A pokud bychom chtěli všechny rodinné domy stavět ze dřeva, lesy nám k tomu dodají dřevo za jeden měsíc,“ řekl ing. Jiří Pohloudek, místopředseda správní rady Nadace dřevo pro život.

-var-

S použitím podkladů Nadace dřevo pro život Foto: Nadace dřevo pro život