Při obkládání fasády domu dřevem je nutné eliminovat přístup vlhkosti. Jestliže pokládáme dřevěné prvky přímo na zdivo či beton, musí být nosná konstrukce i s finální povrchovou úpravou difuzní, aby byla oblast kondenzace vlhkosti z interiéru mimo konstrukci vně objektu. U provětrávaných fasád nejsou jednotlivé prvky nikdy uchyceny přímo na zdi, ale mezi stěnou, a v tomto případě dřevěným obkladem je distanční konstrukce, která tvoří vzduchovou mezeru širokou minimálně cca 20 mm. Díky větracím štěrbinám ve spodní a vrchní části fasády může pak uvnitř cirkulovat vzduch.

ČTĚTE TAKÉ:

Obklady podle tvaru a opracování

Vliv na vzhled dřevěné fasády nemá jen barva, kresba či struktura dřevin, ale také profil a formát obkladových prvků. Podle způsobu uložení dělíme obklady na vertikální a horizontální. V závislosti na zpracování může být obložení z profilovaných prken a palubek nebo z neprofilovaných prken.

Profilovaná prkna pro fasádní obklady jsou tvarována tak, aby nedocházelo k deformacím a tvorbě spár při hmotových změnách dřeva, a aby naopak rychle odtékala voda. Nejčastěji jsou pro obkládání používány profilované palubky nebo palubky opatřené perem a drážkou (oba typy je možné směrovat vodorovně i svisle), pro horizontální obklady se používají palubky spojené na polodrážku. Profilovaná prkna jsou využívána především pro horizontální obklady a mohou být klínová či překládaná s polodrážkou, případně mají kosodélníkový profil. Neprofilovaná prkna se používají jako jednoduše vodorovně překrývaná (peření), v obou směrech lze obkládat takzvanou lamelovou fasádu, pro svislé obklady jsou vhodná prkna s hladkými hranami, latě (tzv. příklop) nebo krycí lišty.

Tradičním, i když nepříliš častým obkladem jsou šindele, které mohou být štípané (jsou kvalitnější a trvanlivější), v současnosti se vyrábí spíše řezané, které mají díky přerušení vláken při výrobě o něco nižší trvanlivost, nicméně jejich kvalita je srovnatelná s fasádními prkny ze stejného dřeva. Méně obvyklé jsou také překližkové obklady z loupaných, křížem lepených dýh.

Příště: Dřevěné obklady fasád III. - Ochranné nátěry

Foto: Dana D. Daňková, Penatus, s. r. o., Voivo