Autor: archiv Dřevo je jedním z nejstarších a nejpoužívanějších stavebních materiálů. Stalo se tak zvláště pro jeho snadnou dostupnost a příznivé vlastnosti, mezi které patří především lehká zpracovatelnost, dobré tepelně-technické vlastnosti, nízká objemová hmotnost a v neposlední řadě jeho příjemný vzhled. V prizmatu dnešní doby získává dřevo další dva významné body navíc. Je to nízká ekologická náročnost na výrobu a užívání stavby až po její likvidaci. Jde ale především o obnovitelný zdroj. Jako jediný stavební materiál samo vyroste v přírodě a příroda sama se postará o jeho přirozenou likvidaci. Druhý aspekt je zdravotní. Žádný používaný stavební materiál nevytvoří tak zdravé vnitřní mikroklima v domě jako masivní dřevo. Už staré čínské přísloví říká: „Nepomůže-li ti lékař, jdi bydlet do dřevěného domu!“ Dřevo potřebuje péči Autor: archiv Relativní veličinou u dřevěných stavebních konstrukcí je jejich životnost. Na památkových objektech jsou dřevěné konstrukce – krovy, trámové stropy – datovány až do třináctého století. Na druhé straně kolik střech se již zhroutilo na novostavbách, svatostáncích konzumu značky Lidl? V čem to asi bude? Je zapotřebí si uvědomit, že dřevo je přírodní materiál a zůstává součástí potravinového řetězce. Příroda se vždy bude snažit pomocí biotických škůdců (dřevokazné houby a hmyz) si ho vzít zpátky. Nestačí dřevo natřít zelenou ochrannou látkou a myslet si, že bude nesmrtelné. O dlouhé životnosti dřevěné konstrukce vždy rozhoduje tzv. konstrukční ochrana dřeva. Jde o to, že tento přírodní materiál může být jen krátkodobě vystaven vlhkosti. Dřevěná konstrukce musí být navržena a udržována tak, aby voda rychle odtekla a okolní proudící vzduch ji vysušil. Jen tak nevzniknou podmínky pro napadení dřevokaznými škůdci a dřevěná konstrukce přečká staletí. Dřevo potřebuje dýchat! Autor: archiv Pokud je použito ve venkovním prostředí, kde se střídají teploty a vlhkost, tak je nevhodné používat nátěry, které ho uzavřou tak, že nemůže dýchat. Představme si dřevo jako houbu, když se zvýší vlhkost okolního prostředí, tak vlhkost do sebe absorbuje, když se okolní vlhkost sníží, tak vlhkost ze sebe vydechne. Dřevo se tímto přizpůsobuje okolnímu prostředí. Pokud jeho povrch natřeme lakem nebo jiným nátěrem, který vytvoří neprodyšnou vrstvu, tak tomuto procesu „dýchání“ zabráníme. Potom už je to jen otázka času, kdy lak popraská, do prasklin se dostane vlhkost, dřevo díky tomu v těchto místech začne černat, lak se postupně olupuje. Vznikne tak nepříliš estetický povrch, kde se střídají černá místa s místy s dosud neporušeným lakem, pod nímž je dřevo jako nové, světlé. Pak tedy, ve snaze povrch oživit, musí přijít na řadu pracné broušení či opalování a znovu lakování, a tak to jde stále dokola. Jak tedy na to? Je vhodné používat takové nátěry, které dovolují dřevu, aby dýchalo. Většinou to jsou nátěry na bázi Autor: archiv přírodních olejů (např. fermež apod.). Dřevo a srubové stavby V poslední době se do popředí zájmu dostaly srubové stavby. I zde je potřeba dřevo nejen správně ošetřit, ale i opracovat, abychom měli zaručeno, že nám srub bude opravdu dobře a dlouho sloužit a nepodlehne žádné zkáze. Je proto potřeba svěřit jeho stavbu firmě, která má již mnohaleté zkušenosti a jejíž moto zní: Vědět jak, dělat to a chtít to zítra dělat lépe. Pokud chcete mít jistotu, že stavba dobře dopadne, tak je nejdůležitější se dopátrat, jak dlouho firma sruby vlastnoručně staví, jejich roční produkce (pozor: neplatí čím více, tím lépe, jedná se o ruční práci, ne o pásovou strojní výrobu) a hlavně spokojenosti uživatelů staveb danou firmou postavených. Je dobré navštívit srub, kterým firma začínala, a srub nový, abyste viděli, zda se vyvíjí a jakým směrem. Autor: archiv Každá firma má svůj osobitý styl, je možné ho vysledovat z jejich webových stránek či realizací. Je také dobré, má-li svoji vlastní projekci. Je totiž rozdíl projektovat zděné stavby a stavby srubové, které mají svá specifika. Ve firmě tak vzniká velice důležitá zpětná vazba „výroba – projekce“. Nejde o to podívat se za velkou louži a technologii zkopírovat do české kotliny. Je to jen začátek. Nezapomeňme, že je v tomto případě pracováno s přírodním materiálem. Než si tedy zvolíte stavební firmu, položte si otázky: Má dřevo stejné vlastnosti v Kanadě a v České republice? Hrozí dřevu termiti, anebo dřevomorka domácí? A co klimatické podmínky – jsou vždy místní – jak velkému rozmezí teplot a vlhkosti musí odolávat stavby u nás a jinde? A v neposlední řadě dědictví našich předků – proč zrovna takový sklon a přesahy střechy? Odpovíte-li si na tyto otázky, nebo ještě lépe, bude-li vám schopna na ně odpovědět firma, kterou jste si vybrali pro stavbu srubu, jistě naleznete kvalitu. -td- Ve spolupráci s ing. Otakarem Koudelkou ze společnosti OK PYRUS, s. r. o. Foto: OK PYRUS, s. r. o.