Které informace máme brát vážně, a nad kterými můžeme s klidem mávnout rukou? Na to odpovídá v květnovém časopise Dům a zahrada Ing. arch. Josef Smola.

Vraťme se ale nejprve k oblibě dřevostaveb. Oficiální statistiky bohužel neexistují (hozená rukavice pro Český statistický úřad?...), nicméně podle odhadů se podíl dřevostaveb na naší stavební produkci odhaduje minimálně na 5 %. To představuje za dvě poslední dekády asi desetinásobný přírůstek. Čemu za něj vděčí? Faktorů je několik.

Variabilita řešení

Jedním z nich je nepochybně tepelněizolační schopnost dřevostaveb, respektive konstrukční princip, se kterým lze dosáhnout skvělých tepelnětechnických parametrů. Nosnou konstrukci obvodových stěn tvoří u domů na bázi dřeva subtilní dřevěné trámky tvořící stabilní rám. Prostor mezi trámky je vyplněn vrstvou tepelné izolace, následuje z obou stran zaklopení deskovým materiálem. Z vnější strany je skladba doplněna o další tepelnou izolaci. Mimo trámky tedy většinu skladby konstrukce v řezu tvoří tepelný izolant, takže součinitel prostupu tepla skladby dosahuje velmi nízkých hodnot. Výsledná tloušťka stěny je poměrně malá, běžně i kolem 300 mm, s tím jde zase ruku v ruce snížení zastavěné plochy a logicky i nákladů na základovou desku, plochu zastřešení a tak dále.

Skladba stěny je navíc nesmírně variabilní. Jednotlivými materiály můžeme zcela změnit chování stavby. Podle přání lze navrhnout difúzně otevřenou nebo uzavřenou konstrukci, můžeme ovlivnit tepelnou akumulaci atd.

Není čas, ztrácet čas

Stavebníci slyší i na rychlost výstavby. Hrubou stavbu montované dřevostavby je možné realizovat doslova během několika dní. Pokud zvolíme dřevostavbu z prefabrikovaných panelů, máme od výrobce zaručenou kvalitu jednotlivých konstrukčních dílců. Panely jsou z pohledu legislativy považovány za výrobek, a proto podléhají přísné kontrole, jejímž výsledkem je certifikovaný produkt. Přesun výroby do montážních hal navíc dokázal eliminovat sezónnost prací a stavebník není tolik závislý na rozmarech počasí. Stavební společnosti navíc reagují i na individuální požadavky klientů, takže jsou v rámci svého modulového programu schopny provést i poměrně zásadní úpravy dispozice. Některé firmy uvádějí až tři tisíce dispozičních variant z jednoho modulového programu.

Slibná perspektiva

Nesmíme pomíjet ani ekologický aspekt, který se prosazuje v dnešní „zelené“ době stále více - dřevo je přírodním, obnovitelným materiálem.

Že by obliba dřevostaveb v příštích letech klesla, se předpokládat nedá, spíše naopak dále poroste. A proč tomu tak bude? To a mnoho dalšího se o dřevostavbách dočtete v květnovém čísle časopisu Dům a zahrada, který je v prodeji od 11. dubna 2012.

Foto: www.thinkstock.cz