Drnová zemina patří k těžkým půdám. Je tvořena z rozřezaných kusů drnů s obsahem kravského hnoje. Vydrží asi jeden rok (pH 5 až 6). Může se mísit s druhými zeminami i pískem.