Druhá etapa výstavby jednoho z největších komerčních center moravské metropole – Brno Business Parku - dosáhla svého konce. Stavební společnost PSJ holding v říjnu předala budovu D, která je čtvrtým dokončeným objektem tohoto moderního komplexu. Investorem projektu je akciová společnost Brno Estates patřící do developerské a investorské skupiny Lordship.Úvodní etapa Brno Business Parku představovala výstavbu budov označených A a B a byla ukončena v březnu loňského roku. Druhá fáze prací byla zahájena o osm měsíců později, přičemž již v srpnu 2007 byl zkolaudován objekt C. „Déčko“ ho následovalo o dva měsíce později, přičemž generální dodavatel prací, akciová společnost PSJ holding, svůj úkol zvládl zhruba v měsíčním předstihu oproti původním předpokladům investora.

Jaký byl průběh II. etapy z pohledu projektového manažera Ing. Pavla Turečka? „Žádná stavba se nikdy nevyvaruje komplikací, ovšem zde jich z našeho pohledu bylo velmi málo. Výhodou bezesporu bylo, že jsme mohli čerpat z bohatých zkušeností z průběhu první etapy projektu. Zároveň plynulému průběhu díla napomohla příznivá zima. Velmi dobrý pocit jsem měl i ze spolupráce klíčového trojúhelníku dodavatel – projektant – investor.“

Oba objekty jsou věrnou kopií svých předchůdců. Konstrukčně představují klasický monolit a jejich fasáda kombinuje sklo a vyzdívky s kontaktním zateplovacím systémem. Budovu C tvoří 2 podzemní a 5 nadzemních podlažích a objekt D nabízí k pronájmu 7 nadzemních a 1 podzemní podlaží.

Finanční objem II. etapy dosáhl výše 436 mil. Kč. Jeho nejvýznamnějšími nájemci se stali firmy ANF Data, Citibank, Moje Ambulance, LEBO a dále probíhají jednání s dalšími významnými společnosti v rámci pronájmu prostor v tomto projektu. V plánech investora figuruje výstavba dalších dvou budov Brno Business Parku.

Celý projekt je situován v blízkosti hlavního sjezdu z dálnice D1 kolem nově vybudovaného náměstí s příznačným názvem Londýnské náměstí. Brno Business Park představuje komerční a obchodní centrum nejvyšší třídy v blízkosti historického centra, které po svém dokončení nabídne přibližně 48.000 m2 kvalitních a flexibilních kancelářských prostor s více než devíti sty parkovacími stáními. V areálu budou k dispozici též stravovací provozy, kavárna a další služby pro nájemce a veřejnost.

Zdroj: PSJ