Jak bylo řečeno, přiblížení se kýženým parametrům pasivního domu nelze jen jeho zateplením, je to soubor celé řady pravidel a opatření. Vše závisí také na zdroji tepla, nesmíme zapomínat na systém větrání, přípravu teplé vody a řadu dalších aspektů... Začněme ale přece jen právě zateplením, které s celkovou bilancí „zacvičí“ nejvíce.

Do kabátu

Při volbě tepelné izolace jsme trochu limitováni tloušťkou stěn. Z důvodů zastínění oken nebo zachování architektonické kompozice stavby bychom neměli volit přehnaně silnou vrstvu zateplení. Je proto třeba vybírat co nejkvalitnější izolační materiály s co nejmenším součinitelem tepelné vodivosti. A pozor, nezateplujeme jen fasádu domu. Velmi důležité je i zaizolování podlah, kterými uniká podstatná část tepla, a samozřejmě střechy. Zejména v případě té sedlové se jedná o značnou plochu obálky domu, kterou uniká z objektu teplo. Podle normových požadavků je navíc nutné střechu izolovat ještě důkladněji než stěny.

Není polystyren jako polystyren

Nejoblíbenějším materiálem pro zateplení je zřejmě polystyren. Je levný, velmi dobře se s ním pracuje a součinitel tepelné vodivosti  dosahuje u bílého polystyrenu skvělých 0,035 W/mK. Pokud ovšem izolujeme starší cihlový dům, musíme si dát pozor na správnou volbu polystyrenu. Ten klasický má totiž difuzní odpor vyšší, než je odpor cihlové stěny, a ve výsledku může dům „udusit“. Proto je nutné použít polystyren perforovaný. Asi o čtvrtinu lepších hodnot součinitele tepelné vodivosti dosahuje šedý polystyren, který obsahuje nanočástice grafitu. Desky se musí lepit jen speciálně doporučenými tmely, protože grafit funguje jako slabý separátor. Aby si grafitový polystyren zachoval svoje vlastnosti, nesmí být vystavován přímému slunečnímu záření, jinak hrozí vznik drobných trhlinek.

Mrazuvzdorný a minimálně nasákavý polystyren XPS růžové, případně zelené barvy je vhodný pro izolaci spodních staveb a soklů.

Novinkou na trhu je sendvičově uspořádaná tepelně a zvukově izolační deska, která je tvořena jádrem z grafitové izolace a krycí čedičovou deskou. Tyto dvě vrstvy jsou průmyslově slepeny pomocí lepidla, které zajišťuje vynikající mechanické vlastnosti v tahu i smyku. Pro energeticky úsporné objekty se vyrábí v tloušťkách 100 - 300 mm. Má vynikající tepelně izolační vlastnosti = 0,033 - 0,034 W/mK, snadno se zpracovává, desky jsou lehké a čedičová deska chrání grafitové jádro proti slunci a při aplikaci ho není třeba zastiňovat. Stálicí je i minerální vlna, která je oproti polystyrenu sice trochu dražší, vykazuje ale lepší izolační schopnost, je vodoodpudivá, nehoří a skvěle se s ní pracuje. Skvěle se hodí pro izolování stěn, ale také střech, příček, stropů atd. Pomáhá rovněž snižovat akustickou průzvučnost stavebních konstrukcí.

Další aspekty rekonstrukce starého domu, další podrobné informace a návody najdete v čísle 01/2013 časopisu Dům&Zahrada, které vyšlo 11. prosince.