Obytné, hospodářské (salaše, humna, stáje, chlévy, stodoly, sklepy), výrobní (mlýny, hrnčířské domy, pekárny, kovárny, výhně), sakrální (kapličky, kostely, boží muky, zvonice), veřejné (mosty, lávky, převozy, hatě)