Je třeba dobře provést rozbor již během vegetace stromu. Podívejte se pořádně na listy a plody poškozených stromů. Podle typu napadení vyberte ten nejvhodnější postřik. Postřiky doporučujeme aplikovat také preventivně.

Nejčastěji poznáte napadení stromu podle jeho plodů. Zdeformované, strupovité nebo s hnědými fleky vám signalizují, že se stromem není něco v pořádku. Nejsou-li plody lahodné pro oko, nejsou vhodné ke konzumaci. Skvrn na listech a jejich opadávání si všimnete o chloupek později. Vždy odstraňujte napadené plody ze stromu a shrabujte listy, aby se choroby dále nerozšiřovaly. Je čas určit typ napadení a aplikovat postřik.

Postřik proti strupovitosti jabloní a hrušní

Postřiky ovocných stromů Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

Strupovitost patří mezi houbovité choroby, napadá listy, květy i plody. Strupovitost poznáte podle tmavých skvrn na listech. Napadené plody nejsou na pohled hezké, mohou být skvrnité, zdeformované a strupovité. Poškozené listy i plody opadávají. Nezapomínejte na pravidelné odklízení napadených částí. Proti strupovitosti použijte postřik Optikombi jádroviny, Jablko zahrady Čech nebo např. Zato. Postřik proti strupovitosti provádějte třífázově. Může být jedním a tím samým přípravkem. První postřik musí proběhnout v době rašení listů. Druhý jakmile se objeví první růžové kvítky a poslední - třetí po odkvětu.

ČTĚTE TAKÉ:

Postřik proti rzivosti hrušní

Jestliže se vám na listech hrušní objevují rezavé skvrny a bradavičnaté výčnělky, pak se jedná o rzivost hrušní. Je třeba použít postřik s obsahem mědi, např. Korzar. Postřiky v tomto případě nebývají účinné. Jedná se o přenosnou nemoc, které se jen tak nezbavíte. Jestliže se v blízkosti hrušně vyskytují okrasné keře a jehličnany, pak je třeba provést také jejich postřik. Rzivost často přebývá na jalovcích. Ty je nutné také ošetřit.

Postřik proti moniliovým chorobám

Moniliové choroby se nevyskytují jen na meruňkách. Mohou se vyskytnout také na třešních a dalších peckovinách (višně, švestky). Moniliové choroby poznáte podle zahnědlých, později bílých ohraničených kruhů na plodech. Houba vytváří na plodech jakoby bílé sametové polštářky. Plody jsou touto nákazou znehodnoceny. Moniliózy přezimují na plodech a větvích stromů, odkud se na jaře rychle šíří. Likvidujte nakažené plody, nenechávejte je viset na stromech. Postřik provádějte intenzivně po celé délce stromu, až na okraje větviček.

Postřik proti moniliové spále

Postřiky ovocných stromů Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

Moniliová spála se vyskytuje zejména u višní a okrasných peckovin. Může se vyskytnout také na meruňkách. Květy těchto peckovin vypadají jakoby spálené mrazem. Houba přezimuje ve větvích a v napadených plodech. Této houbě se daří také na přírodními živly poničených stromech. Odstraňujte poškozené větve. Pozor na větve potřísněné klejotokem (hmota podobná pryskyřici), ty také odstraňte. Klejotok je rakovina stromů. Při odstraňování poškozených částí je třeba postupovat s rozmyslem. U broskvoní a meruněk způsobuje toto onemocnění houba Leucostoma cineta. Klejotokem napadené části odstraňujte na začátku vegetace. Řez proveďte čistě a ránu zatřete štěpařským voskem. Moniliová spála může způsobit zatečení klejotoku do zdravého dřeva, a tak nenávratně poškodit celý strom. Proti moniliové spále je účinný postřik Talent a Optikombi.

Postřik proti červené skvrnitosti listů

Červená skvrnitost listů je způsobena houbovitým onemocněným. Napadá peckoviny jako švestky, třešně, višně a také jahody. Houby přezimují v napadených listech. Postřik provádějte dříve, než se objeví první lístky, které houba okamžitě napadá. Postřik provádějte přípravkem Talent. Červenou skvrnitost poznáte podle žlutooranžových skvrn na listech peckovin. Tyto skvrny postupně tmavnou a listy vadnou a deformují se. Postřik proti červené skvrnitosti provádějte až po odkvětu peckovin. Postřik opakujte po 14 dnech.

Postřik proti puchýřovitosti švestek

Postřiky ovocných stromů Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

Švestky jsou patrně nejcennějším ovocem na zahradě, hlavně na Moravě. Ve výše položených oblastech lze na stromech zaznamenat puchýřovitost švestek. Puchýřovitost způsobuje houba, která proniká přes květy do plodů švestek. Napadení poznáte podle toho, že infikované plody jsou větší než běžné plody, postupem času zbělají, zdeformují se, nedozrají a opadají. V plodu se nevyvíjí pecka, nemá žádnou chuť. Tyto plody je třeba odklízet a likvidovat. Postřik provádějte těsně po vyrašení pupenů. Použijte přípravek s obsahem mědi např. Kuprikol nebo Korzar. Tento postřik opakujte zhruba za týden.

Při aplikaci postřiků vždy dodržujte doporučený návod na použití.

Článek vznikl ve spolupráci s Semena-rostliny.cz a Pestovani.in

Titulní foto: Thinkstockphotos.com