Pořídit si družstevní byt na klasickou hypotéku je za současných podmínek podle zákona nemožné. Přesto existují zajímavé možnosti, jak financovat získání družstevního bytu prostřednictvím úvěru na nemovitost, který se svými parametry bude hypotéce alespoň podobat. Je však třeba pečlivě vybrat banku, protože ne všechny finanční ústavy podobnou možnost nabízejí za příznivých podmínek. Výhodou družstevního bytu bývají nižší pořizovací náklady než u bytu v osobním vlastnictví, přičemž komfort bydlení může být prakticky totožný. Navíc v řadě družstevních bytů, které vznikly privatizací státního majetku, máte slušnou šanci, že dříve nebo později byt do osobního vlastnictví získáte. Nevýhodou družstevního bydlení je, že se na jeho pořízení jen těžko shánějí výhodné úvěry. Družstevní byt se totiž nekupuje, za úplatu se pouze převádí právo k jeho užívání – byt zůstává v majetku bytového družstva, jehož členem se zájemce stává. Zákon však říká, že hypotéka musí být poskytnuta na investici do nemovitosti, kterou převod členských práv není. Navíc družstevním bytem nelze ručit (byt je majetkem družstva, nikoliv nájemníka), přitom ručení nemovitostí je další nezbytnou podmínkou poskytnutí hypotéky. Jiná situace možná nastane od května příštího roku, kdy vstoupíme do Evropské unie a kdy by měl začít platit nový zákon o dluhopisech upravující také legislativu hypoték. Podle novely, která je v současné době projednávána v Poslanecké sněmovně, již hypotéky nebudou muset být poskytovány účelově na investice do nemovitostí, jejich povinnou charakteristikou zůstane pouze zajištění zástavním právem k nemovitosti. Tímto krokem bychom se přiblížili zemím západní Evropy a USA (tomuto druhu hypotéky se často říká „americká hypotéka“), kde je možné vzít si hypotéku například na vlastní rodinný domek (tzn. vložit ho do zástavy), ale ze získaných peněz si pořídit auto, nákladnou dovolenou nebo právě družstevní byt. Zatím však podobné hypotéky u nás poskytovány nejsou a banky musí klientům vycházet vstříc jinak. Zájemce o družstevní byt může třeba využít úvěru na nemovitost, který je hypotéce podobný. Například některé méně známé banky, jako je Sparkasse Mühlviertel - West banka, Waldviertler Sparkasse von 1842 nebo Volksbank CZ (více viz článek Méně známé hypotéky), sice nemají licenci ČNB na vydávání hypotečních zástavních listů, ale poskytují úvěry jištěné nemovitostí, jejichž parametry (včetně úrokových sazeb) jsou srovnatelné s hypotékami a navíc mají širší možnosti použití. Předpokladem samozřejmě je, že klient bude mít možnost dát do zástavy jinou nemovitost než družstevní byt (možné je například zajistit úvěr domem rodičů nebo dalších příbuzných). Samozřejmě také lze požádat o úvěr některou z hypotečních bank. Je pravděpodobné, že většina z nich vám poskytne některý z druhů spotřebitelských úvěrů. Pokud budete žádat vysokou částku, opět budete muset sehnat nějakou zástavní nemovitost. Tyto úvěry nebudou mít tak výhodné úrokové sazby jako hypotéky, ale je pravděpodobné, že se s bankou naopak dohodnete na úroku nižším než u klasického spotřebitelského úvěru. Mnohé banky mají dokonce pro tyto případy vytvořené zvláštní produkty. Například HVB Bank poskytuje klientům hypoteční úvěr Speciál, jehož úroky se pohybují přibližně o procento výš než u klasické hypotéky a lze ho použít právě pro případy, které samotná hypotéka financovat neumožňuje. Zvláštní úvěr na nemovitost poskytuje i Komerční banka, financování družstevního bytu nabízí v rámci spotřebitelských úvěrů i Česká spořitelna, ČSOB, Živnostenská banka, ale i další. Dá se očekávat, že v souvislosti s možnou platností nového zákona o dluhopisech budou banky připravovat další produkty, které budou možnosti podobného financování dále rozšiřovat. Nevýhodou současných úvěrů jištěných nemovitostí může být proti hypotéce kromě vyšší úrokové sazby i kratší doba splatnosti (většinou do 10 let), příznivá může být naopak nižší minimální částka úvěru. Novinkou na trhu je úvěr Univerzál, který poskytuje od 22. prosince Raiffeisenbank. Jde o kombinaci hypotéky a spotřebitelského úvěru, kterou je možné čerpat ve dvou variantách – buď jako účelový úvěr na potřeby bydlení (kam spadá právě například pořízení družstevního bytu, platba odstupného původnímu majiteli apod.) nebo jako neúčelový úvěr, který ovšem má vyšší úrokové sazby a kratší dobu splatnosti. U účelové varianty se úroky pohybují od 5,5 % do 7,9 % (což je s hypotékou relativně srovnatelné) a jsou pevné po celou dobu trvání úvěru (1, 3, 5, 10 či 15 let). Neúčelová varianta nabízí úroky 7 – 8,4 % a splatnost 1, 3 nebo 5 let. Výhodou úvěru je možnost kdykoliv bezplatně posílat na účet mimořádné splátky nebo celý úvěr předčasně splatit. Při pořizování družstevního bytu může být také zajímavá možnost půjčit si teď na něj prostřednictvím o něco méně výhodného spotřebitelského úvěru či úvěru na nemovitost a v budoucnu, v případě, že byt po nějaké době přejde do vašeho osobního vlastnictví, respektive začne platit nová úprava zákona o dluhopisech, přefinancovat původní úvěr výhodnější hypotékou (o této možnosti se více dočtete v článku Nahraďte hypotéku hypotékou). V problematičtější situaci se nacházejí ti, kteří by si rádi výhodně půjčili na družstevní byt, ale přitom nedisponují ani další nemovitostí, kterou by mohli dát do zástavy, ani ochotnými rodiči či známými, kteří by jim nemovitost k ručení "půjčili". V tomto případě jim nezbude, než se pokusit sehnat peníze z klasického spotřebitelského úvěru nebo ze stavebního spoření, kde bude k zajištění do určité výše stačit pouze dostatečný příjem a ručitelský závazek. -si-