Rostoucí ceny dělají obavy i těm, kteří si na peníze dříve nestěžovali. Ačkoliv se vláda snaží ceny energií zkrotit, bojuje se i s vysokou inflací, nemluvě o nehezkém rozpočtu minulé vlády, který nepokryje vše potřebné. V průběhu září naštěstí některým českým domácnostem příjmy vzrostou.

Došlo nejen k valorizaci důchodů, ale také k růstu platů státních zaměstnanců, rovněž bude snazší čerpat sociální dávky.

Valorizace důchodů

V září proběhne třetí valorizace důchodů – procentní výměra vzroste o 5,2 procenta, základní výměra je neměnná (3900 Kč). Důchod by tak měl vzrůst průměrně o 700 Kč. Znamená to zvýšení příjmů pro téměř 3,5 milionu důchodců, vládu to bude stát zhruba 8 miliard Kč.

Vyšší platy pro státní zaměstnance

K růstu platů dojde také u více než poloviny státních zaměstnanců. Vláda schválila růst platových tarifů o 10 procent. A to pro:

 • Nepedagogické pracovníky,
 • kulturní pracovníky,
 • úředníky nespadající pod služební zákon,
 • nezdravotnické pracovníky,
 • pracovníky z příspěvkových organizací (zaměstnanci ZOO, pečovatelských domovů apod.),
 • úředníky samospráv.

Počítá se, že by se měl zvýšit plat asi 373 000 zaměstnanců. Zvýšení se naopak netýká lékařů, zdravotních sester, hasičů, policistů či učitelů. Celkové náklady na růst platových tarifů počítají s asi 5,17 miliardami Kč.

Které dávky vzrostly v průběhu léta?

Od prvního července vzrostlo životní minimum, to znamenalo také růst některých dávek. Díky vyššímu životnímu minimu na ně dosáhne více domácností. Růst životního minima má vliv na:

 • Srážky ze mzdy při exekuci,
 • příspěvek na bydlení,
 • přídavky na děti,
 • porodné,
 • mimořádnou okamžitou pomoc,
 • příspěvek na péči,
 • příspěvek na živobytí,
 • příspěvek na pěstounskou péči,
 • doplatek na bydlení,
 • příspěvek na zvláštní pomůcku.

Příspěvek 5000 Kč na dítě

Ještě stále mohou rodiče žádat také o příspěvek na dítě ve výši 5 tisíc Kč.

Jednodušší žádost o humanitární dávku

Nově můžete od září žádat o humanitární dávku přes aplikaci, kterou spustilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Díky tomu nebudete muset vyrazit na úřad osobně.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí