Halloween je jedním z nejstarších a nejrozšířenějších svátků na světě. Vznikl před více než dvěma tisíciletími v oblasti dnešního Irska, ale jeho kořeny sahají ještě hlouběji do historie. Jak se tento svátek vyvinul a jakou roli hraje v moderní společnosti?

Dávné kořeny Halloweenu

Představa, že tvrzení, že Halloween je čistě americkou záležitostí, je mýtem. Svátek má své kořeny v keltském svátku Samhain, kdy se lidé domnívali, že duchové mrtvých vstupují do světa živých. Tento den byl také považován za konec léta a začátek zimy - období smrti a regenerace. Keltské kmeny zapalovaly ohně a oblékaly se do kostýmů, aby odpudily zlé duchy a vzdaly hold dobrým.

Vliv křesťanství a moderní evoluce

Když se křesťanství rozšířilo po Evropě, pokusilo se přizpůsobit místní tradici. Samhain byl přetvořen na "All Hallows' Eve" (předvečer Všech svatých), odtud pochází moderní název Halloween. Postupem času se svátek přesunul do Ameriky s irskými a skotskými imigranty, kde získal svůj dnešní komerční charakter - od vyřezávání dýní po "trick or treat".

Tradice a zvyky dnešního Halloweenu

Halloween je dnes slaven v mnoha zemích po celém světě, ale jeho podoba se liší podle kultury. V Americe je populární "trick or treat", kdy děti chodí od dveří ke dveřím a žádají o sladkosti. Vyřezávání dýní, strašidelné párty a oblékání do kostýmů jsou dalšími oblíbenými tradicemi. V mnoha zemích je Halloween také spojen s oslavami zemřelých a vzpomínkami na blízké, kteří odešli.

Zdroj: blogs.loc.gov, history.com