„Je otázkou, jak bude budoucnost vypadat, jaké bude klima, nové technologie. Jedno je však jisté - architekti se v budoucnosti budou muset vypořádat s měnícím se klimatem a hlavně s nedostatkem prostoru vzhledem k narůstající populaci. Samozřejmostí ale určitě budou nízkoenergetické domy, pasivní domy a plusové Autor: archiv domy. Vize mnou navrhnutého rodinného domu budoucnosti splňuje požadavky domu pasivního, energeticky a provozně soběstačného a navíc natolik variabilního, že se dá postavit prakticky v jakémkoli terénu a hlavně na malé ploše,“ popisuje na úvod svou vizi domu budoucnosti ing. arch. Jozef Seman.

„Terénní“ dům

Autor rodinný dům, který je navržený jako pasivní, situoval do na první pohled nevhodné lokality. Nachází se na malém pozemku (400 m2) ve fiktivní problémové oblasti při vodním toku, který na druhé straně přibližuje člověka přírodě. Z architektonického hlediska je dům koncipován jako „terénní auto“ v architektuře. Je ho možné použít v problémových lokalitách na první pohled nevhodných na bydlení a výstavbu vůbec, jako jsou území s rizikem povodní, sesuvu půdy, lavin, extrémně svažité terény, slabě osluněné lokality apod. To je umožněno zdvižením objektu o jedno patro nad terén, čímž pod objektem vznikne volný prostor, který navíc objekt izoluje od negativních vlivů prostředí, jako je ozon, radon, povodně…

Autor: archiv Dům je rozdělen na dvě části, které se vzájemně funkčně i materiálově prolínají. Obytnou část objektu tvoří kompaktní stavební forma, která je v posledním podlaží zúžená a je celá, kromě posledního podlaží, z jižní strany prosklená. Výrazným prvkem této formy je stěna s povrchovou úpravou bílé omítky, která z jižní a severní fasády působí jako jakási vlna a prochází všemi podlažími. Tuto hmotu podepírají stěny s páskovou povrchovou úpravou z programu Porotherm. Kontrast těchto dvou materiálů spolu s prolínáním obou hmot dává domu dynamický výraz při minimálním členění stavby, které by mohlo vést ke zvýšení energetické náročnosti.

Flexibilita domu zaručena

Dům je možné použít, prakticky bez jakýchkoliv změn, jako samostatně stojící, dvojdům nebo řadový dům. Je navržen jako minimalistický pro běžnou 4-člennou rodinu, přičemž pracovna na posledním podlaží se dá použít i jako pokoj pro hosty. Pokud by se však rodina rozhodla ubytovat tam také člena další generace, není to problémem. Po drobné dispoziční úpravě pracovny by se dům změnil na dvougenerační. Bezbariérový pohyb po domě je umožněn pomocí výtahu, který propojuje všechna podlaží.

Autor: archiv

Tři podlaží pro pohodlné bydlení

Přízemní podlaží je na vnějším půdorysu 10,5 x 10,5 m. Je to otevřený prostor, který hlavně izoluje obytnou část domu od vnějších škodlivých vlivů. Dále je zde parking pro dvě velká a dvě malá vozidla, vstup do výtahu (ten je možné v případě povodně hermeticky uzavřít) a místnost pro nádrže uskladňující dešťovou vodu. Celé přízemní podlaží je možné z obou stran uzavřít roletovými vraty. Součástí podlaží je také schodiště, které propojuje přízemí objektu a zahradu s obytnou částí domu.

Autor: archiv První podlaží obytné části domu je na vnějším půdorysu 10,5 x 9 m a obsahuje denní část, TZB, komunikace, lodžii a malou koupelnu s WC. Vstup do objektu je ze vstupní terasy, na východní straně, součástí které je exteriérové schodiště zabezpečující propojení interiéru a exteriéru. Součástí denní části je obývací pokoj a kuchyň. Tyto dva prostory lze od sebe oddělit pomocí skládacích stěn, nebo naopak nechat propojené jako jeden prostor. Denní část je orientovaná na jih a má přístup na lodžii o hloubce 1,2 m, která je po celé délce traktu. Proti přehřátí a nežádoucímu proslunění denní část chrání přesah lodžie, která je o patro výš, a také speciální stmívatelná skla. V technické místnosti orientované na sever se nachází technologické zázemí objektu a také je možné ji využít na domácí práce.

Druhé podlaží obytné části domu je také na půdorysu 10,5 x 9 m a obsahuje noční část, komunikace, lodžii a balkon. Z ložnice rodičů, která je orientovaná na jih, je přímý přístup do koupelny, šatníku a lodžie. Na jih je orientovaný také jeden dětský pokoj. Proti nežádoucímu proslunění jsou tyto dva prostory chráněny přesahující střechou o patro výš. Druhý pokoj je orientovaný na sever. Dále je na tomto podlaží balkon, který Autor: archiv je přístupný z chodby a slouží také jako markýza nad vstupem do domu. Je orientovaný na východ.

Poslední, třetí podlaží, je na vnějším půdorysu 10,5 x 4 m a obsahuje komunikaci a pracovnu, která může mít variabilní využití. Místnost je orientovaná na západ. Z obou prostor je přímý přístup na střešní zahradu, která slouží k relaxaci a vylepšení psychické pohody obyvatel domu. Je tam vnější krb, zpevněná plocha a malá zahrada. Posezení v malé zahradě u krbu s kvalitním výhledem na okolní krajinu dává tomuto prostoru výjimečné postavení v celé koncepci domu. Celá střešní zahrada je řešena jako intenzivní, což umožňuje výsadbu květinových záhonů a drobných keřů.

O domě v základních číslech

Užitková plocha 160 m2Obestavěný prostor 1050 m3Zastavěná plocha 112,5 m2

-Připraveno z podkladů společnosti Wienerberger-