Cesta, jak rehabilitovat současný design

Slovenský designér Andrej Čverha vystudoval design nábytku a průmyslový design. Už od samého dětství však hledal inspiraci především v přírodě, jejích zákonitostech a jevech. To se v jeho tvorbě projevuje až do současnosti.

DALŠÍ ČLÁNKY O NETRADIČNÍ ARCHITEKTUŘE:

V poslední době se věnuje především produktovému designu. Jeho cílem je touto cestou vylepšit reputaci našeho domácího a slovenského designu, k němuž zaujímá nesmlouvavý postoj.

Jak sám říká: „V dnešní době se svou designérskou tvorbou snažím naplno rehabilitovat česko-slovenský design, který za poslední dvě desetiletí klesnul na úroveň „designu pro design“, a v očích veřejnosti se tak stal jakousi pouťovou atrakcí a panoptikem neužitečných krámů pro boom efekt.“ S touto snahou o očištění současného designu vznikal i již zmiňovaný projekt Monohedron, který se těší zájmu i v zahraničí.

Když si designér vymyslí dům sám pro sebe

Koncept Monohedron má reprezentovat protiklad tradiční představy bydlení tak, jak ji vidí současná evropská civilizace. „Prakticky jsem si projektoval dům pro sebe. Koncept nezatažený a očištěný od společenských a sociálních vlivů, stroj schopný pracovat pro člověka za jakýchkoliv podmínek – s možností plnohodnotně se transformovat z terasovitého obydlí letní sezony Francouzské riviéry do bezpečného domova schopného odolávat sibiřské zimě,“ dodává autor. Tento dům by měl zkrátka vyhovět nárokům našeho podnebí na parná léta či studené zimy, ale to není zdaleka vše. Dokáže se totiž přizpůsobit i svými rozměry.

Je nutné předeslat, že Monohedron, který vznikal za spolupráce s UTB ve Zlíně, konkrétně s prof. akad. sochařem Pavlem Škarkou, není koncipován jako klasický dům. To je zřejmé již z prvního pohledu. Jedná se spíše o určitý druh produktu – o stroj na bydlení. „Základem celé filosofie byla funkčnost ve vztahu k obyvateli, nikoliv však často proklamovaná mobilita. Ta přišla v druhé linii úvah nad tímto produktem. Naschvál hovořím o produktu, protože druhým pilířem filosofické konstrukce Monohedronu byl čistě designérský pohled na problematiku bydlení,“ upozorňuje Čverha.

Umí rotovat i znásobit svou velikost

Konkrétní inspirací pro technické provedení konceptu se stala mobilní obydlí nomádských a kočovných národů. K těm se ještě přidaly vysoké nároky na bydlení v 21. století a užití moderních technologií.

Základ Monohedronu se skládá ze dvou pevných bloků. Horní část domu dokáže rotovat v závislosti na poloze slunce či na nárocích uživatele domu. Spodní blok pak obsahuje teleskopický výsuv prosklené části, čímž umožňuje navýšení délky domu až na dvojnásobek původního rozměru.

Projekt je koncipován jako velmi variabilní. Jednotlivé části by mělo být možné kombinovat přesně podle přání uživatele nebo podle okolních podmínek. Designér Čverha dokonce uvažuje o rozšíření Monohedronu o další technologie a doplňky. Jde například o integraci technologií pro úsporu energií, možnost uložení obydlí na „kolové základy“ pro účely záplavových oblastí nebo pontonové základy pro využití na vodě.

Konečná cena při realizaci Monohedronu není zatím určena. Designér Čverha k tomu však dodává: „V případě realizace je však cílem stlačit cenu produktu co nejníže, aby se nestal víkendovým sídlem dostupným jen pro vybranou elitu, ale aby plnil svoji funkci celoplošně.“

Foto: www.andrejcverha.com