Pro člověka, který se běžně nepohybuje ve světě realitního trhu, je každý úkon, ať již koupě nebo prodej nemovitosti, velkou neznámou. Stejně jako se při koupi nemovitosti obáváme, abychom dům nebo byt zbytečně nepřeplatili, při prodeji nás trápí obava, zda za svůj majetek dostaneme přiměřeně vysokou částku. Při objektivním posuzování hodnoty nemovitosti je potřeba přihlédnout k několika základním faktorům... Lokalita a kvalita prostředí Ceny domů a pozemků se výrazně liší v závislosti od lokality, kde se nacházejí. Vyšší ceny nemovitostí ve městě odrážejí dobré dopravní napojení, lepší přístup k obchodům, službám, lepší pracovní příležitosti, ale i více možností kulturního vyžití. Důležitou úlohu zde hraje i bezpečnost. Dům situovaný v rámci obytného souboru, kde sousedi tvoří jakousi komunitu s určitou mírou vzájemné kontroly, poskytuje kvalitnější a bezpečnější obytné prostředí než prostředí s vysokou mírou anonymit a nezájmu o společné věci. V neprospěch nemovitosti hraje poloha v blízkosti průmyslové zóny, v příliš hlučném prostředí – v blízkosti letiště nebo železnice, nebo naopak v odlehlých oblastech – na samotě. Na ceně domu samozřejmě přidává množství okolní zeleně, blízkost vodní plochy (není-li to záplavová oblast), zkrátka pěkný výhled a příjemné prostředí. Ceny nemovitostí mohou být relativně vysoké i na vesnici nebo v přírodním prostředí, pokud se nacházejí v atraktivní turistické lokalitě. Svoji úlohu tu sehrává i orientace vůči světovým stranám, která je zárukou dostatečného proslunění vnitřních prostor. Nejvíce je ceněná jižně orientovaná nemovitost a nejhůře ta na sever. Na severní stranu by rozhodně neměly směřovat velké prosklené plochy. Přístup pozemku a infrastruktura Kamenem úrazu při pokusu o prodej domu může být příjezdová cesta, především nejde-li o veřejnou komunikaci, ale o pozemek v soukromém vlastnictví. Prodávající by měl zabezpečit, aby uživatelská práva na daný úsek cesty přešla i na nového uživatele. Podobné situace jsou obvykle řešeny spoluvlastnickým podílem, nebo je majitel cesty vázaný povinností zpřístupnit cestu ostatním uživatelům. Pokud je situace jiná, kupec by o tom měl být informovaný. Mimořádně důležitou otázkou při posuzování hodnoty domu je jeho připojení na inženýrské sítě, nebo, pokud na ně není stavba připojená, možnost připojení a délka přípojek, které budou potřeba vybudovat. Nejdůležitější je možnost připojení na elektrickou energii. Plyn je možné nahradit jiným palivem, vodu je možné získat ze studny a chybějící kanalizace se dá zabezpečit vybudováním septiku. Tyto skutečnosti se však nesmí kupujícímu zatajit. Výstavba chybějící infrastruktury cenu nemovitosti značně prodraží, což znamená, že při prodeji by měla být cena snížena o nevyhnutelnou budoucí investici. Stav stavební konstrukce a rozvodů v domě Všeobecně platí, že čím je dům novější, tím je jeho cena vyšší. Ve skutečnosti se u ceny domu zohledňuje nejen jeho technický stav – tedy kvalita stavebních konstrukcí, stav rozvodů a technického vybavení. Nejzávažnějším nedostatkem budovy jsou statické poruchy a nadměrná vlhkost stavebních konstrukcí, která je způsobená nedostatečným řešením ochrany spodní stavby anebo střešní konstrukce. Tyto nedostatky se odstraňují značně složitě a v některých případech může suma potřebná na sanaci přesahovat cenu potřebnou na novostavbu. Nepříjemné a finančně náročné zásahy vyžaduje i výměna elektrického vedení, vodovodních a kanalizačních potrubí. Navzdory tomu se ale při takovýchto nedostatcích nedoporučuje dělat rekonstrukci před prodejem. Rekonstrukce dělaná za účelem zvýšení ceny nemovitosti vzbuzuje u kupujícího nedůvěru, že jde o provizorně a nekvalitně provedené úpravy. Druhým aspektem je fakt, že budoucí majitelé mají vlastní představu o tom, jak by jejich dům měl vypadat a budou se snažit přizpůsobit si ho bez ohledu na to, či už dům někdo renovoval, nebo ne. Paradoxně tak může být renovovaný dům hůře prodejný a jeho výsledná cena se nebude výrazně lišit od ceny domu před rekonstrukcí. Energetická náročnost V době, kdy ceny energií neustále rostou, se stává důležitým kritériem při oceňování domu jeho schopnost minimalizovat tepelné ztráty a možnost regulovat množství spotřeby energie, která je potřebná na dosáhnutí požadované vnitřní pohody. V tomto ohledu je důležité zateplení domu, efektivnost topného zařízení – tedy účinnost kotle, regulace atd. Prezentace při prodeji Pokud se chystáte prodat dům, máte na výběr několik možností, jak si najít kupce. Jednou z nich je obrátit se na realitní kancelář a uzavřít s ní zprostředkovatelskou smlouvu. Není třeba se bránit exkluzivní smlouvě, kdy má nemovitost v nabídce jen jedna realitní kancelář. Množství různých inzerátů, kde je ta samá nemovitost nabízena za odlišné ceny, může u potenciálního kupce vzbudit nedůvěru a ve výsledku snížit její cenu. Důležitá je i kvalitní prezentace prostřednictvím fotodokumentace a dostatečného množství informací.

-les- Foto: www.isifa.com