Postavila jej společnost FITS, nadace pro investice a rozvoj ekologických technologií. Firma propaguje pasivní domy, kde se snaží o co nejmenší závislost na vstupních energiích. Kombinuje tak solární kolektory, fotovoltaické panely, tepelná čerpadla, ale i moderní kotle na dřevo či peletky.

Dům na zahradě ambasády

Soleta ZeroEnergy One je malý dům, kompletně zaizolovaný, který vyniká především svým tvarem. Jde vlastně o jednu velkou obloukovitou střechu, pod kterou je hlavní prostor o velikosti 48 m² a zvýšené místo na spaní o ploše 9 m².

Dům řeší svou energetickou bilanci především pomocí fotovoltaiky. Zásobárna energie v podobě akumulátorů je uložena pod podlahou domu. Zde také najdeme velký zásobník dešťové vody, která se po filtraci také využívá. Dům je větrán buď přirozeně příčným průvanem, nebo se přidává dodatečná ventilace s nízkopříkonovým motorem.

Foto: FITS