Architekti, projekt, stavba, důmZaujetí a zároveň osobní zkušenost investora s takto koncipovanou dispozicí byla pro architekty výchozím zadáním. Jak ho dále rozvíjeli, představuje studie od architektů Mileny Kubiszové a Ondřeje Volného z ateliéru Skvadra.

Navrhnout dispozici ušitou „na míru“ daného investora v podstatě znamená poznat jeho životní styl, potřeby, návyky a mnoho dalších nuancí, které jsou pro něj specifické a odlišují ho od ostatních. Nestává se často, aby měl investor od samého počátku jasnou představu o modulovém členění dispozice. V tomto případě se tak stalo a architekti koncept čtverce jakožto základní stavební jednotky dispozice dále modifikovali.

Půdorys tvaru kříže

Složitý tvar pozemku na jižním svahu s výhledem na centrum Chomutova zapříčinil odsunutí domu do spodní části pozemku, téměř na hranu zlomu kopce. Poměrně velká odstupová vzdálenost sousedních objektů a členitost pozemku s různými charaktery svých jednotlivých částí daly vzniknout myšlence na stejně členitý dům, rozpažující se svými rameny všemi směry. Kříž vytváří svými vnitřními rohy intimní zákoutí a vymezuje jednotlivé sektory zahrady, které se propisují do interiéru domu.

Dispoziční řešení vychází ze zásady striktního oddělení denní – společenské části, propojené se zahradou, a noční – ložnicové části, izolované a bezpečné. Jádro obytného prostoru přízemí tvoří čtyři centrální čtverce, na ně navazují čtverce se specifickými funkcemi tvořící jednotlivá ramena kříže. V severním čtverci je umístěn pokoj pro hosty, ve východním je situována kuchyně, v jižním pak televizní místnost a prodloužené západní rameno je věnováno bazénu a zázemí domu. Tvar kříže je podpořen otevřenými prosklenými vnitřními rohy, propojujícími dům se všemi částmi zahrady.

Dominantu prostoru tvoří dvouramenné schodiště, které navádí pohled otevřeným patrem až do prostoru střechy a průhledu na nebe. Patro domu je v centrální části řešeno jako otevřená hala – ochoz, prosvětlená velkoformátovými stropními světlíky. Ložnice jednotlivých členů rodiny jsou umístěny do separovaných ramen kříže, a zaručují tak soukromí obyvatel. Každá ložnice má přes čelní prosklení ramene výhled na jinou světovou stranu. Hlavní ložnice rodičů se skládá ze dvou modulů. Vnitřní prostor představuje vlastní ložnici, vnější, exteriérový modul prostor atria, zcela soukromé zenové zahrady. Maximální prosklení potlačuje hranici mezi interiérem a exteriérem.

Velkorysý interiér

Dům je navržen jako betonová monolitická konstrukce. Kontaktní fasádní systém z minerální vlny zajišťuje požadovaný tepelnětechnický standard. Velkoformátová okna skládající se z otevíravých a bezrámových zasklených částí výrazně prosvětlují vnitřní prostory a otevírají je navenek. V lapidárním interiéru převládá střídmost. Čisté bílé stěny doplňuje bezespárá litá podlaha.

-ing. arch. Dušan Řezáč Foto: Skvadra

V dubnovém čísle časopisu Dům a zahrada, který vás překvapí již svojí novou, modernější obálkou, dále najdete:

  • Hlavní téma: Střecha
  • Kompletní výsledky prestižní ankety Top Domy 2011
  • Pár slov ing. arch. Jana Rampicha o tom, co nechtít po architektovi
  • Záludnosti hypotéky na stavbu domu
  • Novou rubriku zahradní architektky Evy Vodrážkové: Profesionálníma očima tentokrát o umění odpočívání
  • Pokračování nové rubriky architektky Haroldové: Barvy v domě – použití růžové v interiéru

Dubnové číslo časopisu Dům a zahrada je v prodeji od 15. března 2011.