Co dělat, když váš dům zaplavila povodeň? Voda se v důsledku přívalových dešťů nejrychleji objeví ve sklepě. Nemá však smysl ji odtud odčerpávat, pokud je hladina spodní vody v okolí domu stále výrazně vyšší než před povodní (to lze ověřit v blízkých studnách). Pokud ji v takové situaci začnete odčerpávat, může do sklepa stále přitékat nová voda. Jaký by tedy měl být správný postup? Vysvětlíme vám to.

Čištění po povodni - 5 kroků včetně kontroly plísní:

Zdroj: Youtube

Kontrola budovy po povodni

Vše, co bylo zaplaveno, je později pokryto vrstvou bahna. Jedná se o velmi nebezpečný nános obsahující patogenní bakterie, obsah septiků, hnojišť, chemikálie a vše, co voda po cestě spláchla. První prací je důkladné odstranění bahna a vymytí interiéru domu, stěn, spotřebičů. Pokud je dům podsklepený, je třeba vodu ze sklepa odčerpat. Hladina spodní vody nesmí být vyšší než před povodní. V opačném případě bude stále přitékat nová voda, což může vést k destrukci struktury půdy pod základy a jejich následnému sesedání.

Vlhkost ve stěnách po zaplavení domu

V sendvičových stěnách se může voda udržet mezi příčkami, zejména ve starých budovách, kde se někdy uprostřed příčky dělala vzduchová mezera. Jak zjistíte, zda se do nich dostala voda? Nejjednodušší způsob je vyvrtat zvenčí otvory těsně nad základnou stěny. Pokud začne voda prosakovat dovnitř nebo ven, měly by se podobné otvory vyvrtat ve všech vnějších stěnách v intervalu 1 metr. Nejhorší případ nastane, pokud byla dutina vyplněna minerální vatou nebo sypkým materiálem - pak nastanou vážné problémy s jejím odvodněním, dekontaminací a vysoušením. Totéž platí i pro příčky ze sádrokartonu.

Voda a izolace

Rozmoklá izolace je jako izolace bezcenná, ale vytváří příznivé podmínky pro růst plísní a domácích hub. Taková izolace, včetně minerální vlny, by měla být z dvouvrstvých stěn odstraněna. Těžko lze očekávat, že se k tomuto kroku rozhodne každý majitel domu v zaplavené oblasti. Pokud ne - je třeba věnovat zvláštní péči odstranění vody, omytí, dezinfekci a usnadnění vysychání stěny. Pokud se tak nestane, může se na stěně objevit plíseň. Z vnitřních stěn je třeba co nejdříve odstranit mokré krytiny: tapety, obložení, samolepicí fólie. Bohužel je třeba odstranit i keramické obklady. Je také nutné seškrábat nasáklou omítku do výšky asi 0,5 m nad úroveň viditelné vlhkosti. Stěny je nakonec třeba vydezinfikovat.

Zdroj: houzz.com, thearchitecturedesigns.com